Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik dungen v 9-13 vt 18

Skapad 2018-02-26 08:21 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Fokusområde matematik

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: matematik

Tidsperiod: v 9- 13

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1- 2

År och datum: 2018

Planeringen Upprättad av: Josefin, Marie och Ulla

  

 

Vilket innehåll ska behandlas

Normer och värden: Dela med sig

Matematik: Problemlösning

Vilka målområden i läroplanen berörs?

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Vi vill ge barnen möjlighet till att uppleva och skapa en förförståelse för andras tankar

Vill ge barnen möjlighet att känna att de kan

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Lyfta fram barnens problemställningar och läsningar i tex samlingen

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentation och visa på epson

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
Vi har delvis nått våra mål. Då barnen är i olika faser och brottas med olika saker har vi inte nått alla barn i alla situationer. Men vi kan se att en del barn själva har gett uttryck för att de är problemlösare. VI har utmanat barnen att prova olika lösningar i den vardagliga leken.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen har varit högst delaktiga då vi har varit med i deras lekar och utmanat dom till att prova olika lösningar. Det är även det som de har visat intresse för som vi har undervisat med.

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Vi har skolat in två nya vänner och där har fokus legat på trygghet och trivsel. för att få dom trygga i gruppen.

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- VI kommer ta med oss problemlösning och dela med dig i vårt fortsatta arbete men inte dokumentera det då vi nu går in i Natur

vetenskapen

Utvärderingen gjordes av: Marie och Karin

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: