👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska, förskoleklass, Brunnsparksskolan

Skapad 2011-04-18 12:28 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Svenska för förskoleklass. Lokal pedagogisk planering på Brunnsparksskolan Höst- och vårterminen 2010/2011
Grundskola F

Innehåll

Mål att sträva mot enligt Lpo94

  • Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:

Syfte

Vårt syfte är att:

• Synliggöra språket på olika sätt

• Intressera sig för bokstäverna och deras ljud

• Känna igen flera av bokstäverna, både stora och små

• Börja skriva efter sin förutsättning

• Veta läs och skrivriktningen

• Lyssnar aktivt vid högläsning

• Underlätta läs och skrivinlärningen

• Skapa ökad kontakt och socialt samspel

• Skapa ett lustfyllt lärande

• Utveckla sin förmåga att tala och lyssna

Verksamhetens innehåll

Detta arbetar vi med:

• Vi arbetar med språklig medvetenhet efter Bornholmsmodellen (rim och ramsor, meningar, ord, stavelser och ljud)

• Bokstäverna är uppsatta på väggen

• Uppmuntrar eleverna att titta/läsa i anpassade böcker

• Högläsning ur kapitelbok

• Skriva och arbeta med språkprogram i datorn