Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 2: Läsåret 2018/2019

Skapad 2018-02-26 11:31 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 2 Musik
I musik kommer du att få sjunga både gamla och nya sånger . Du kommer att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater. Du kommer att få vara med och skapa musik genom att använda dig av bl.a. rytmer och rörelser. Du kommer att få prata om musik som vi har lyssnat på tillsammans.

Innehåll

Vad?

Du kommer att arbeta med:

 • Sjunga och spela i olika former, unison sång, kanon och "fråga-svara-sång" samt ensemblespel.
 • Imitera och improvisera med rörelser och rytmer.
 • Göra enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • delta i sång tillsammans med kamrater
 • Sjunga och spela i olika former, unison sång, kanon och "fråga-svara-sång" samt ensemblespel.
 • lyssna till olika sorters musik
 • Använda rytm och rörelse till musik
 • samtala om tankar och känslor som uppkommer genom musiken
 • öva på rytm, takt, puls och tempo genom att klappa och röra dig
 • prova att spela några olika instrument
 • associera, tänka tankar, visa känslor och göra bilder som passar till olika slags musik.
 • lära känna några olika personer som skrivit sånger och musik
 • Lära dig traditionella sånger
 • göra konsertbesök

Hur kan du visa att du lärt dig?

 • delta i musikundervisningen
 • sjunga tillsammans med andra
 • vara med i samtal om musiken vi lyssnat på
 • göra rörelser till en rörelsesång

Bedömning

Din förmåga att i musiken
sjunga, spela, göra rörelser, skapa och lyssna.

Se bedömningsmatris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Matris i musik, åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Jag deltar ibland i unison sång.
Jag deltar aktivt i unison sång.
Jag deltar aktivt i unison sång. Jag kan sjunga enkel sång i kanon och växelsång.
Spela/samspela
Jag kan med stöd spela rytmer och puls på rytminstrument i grupp.
Jag kan spela rytmer och puls på rytminstrument i grupp.
Jag kan sjunga samtidigt som jag spelar enkla rytmer och puls på rytminstrument , enskilt och i grupp.
Lyssna
Jag kan, med stöd av förförståelse, lyssna på olika musikstilar.
Jag lyssnar på olika musikstilar. Jag känner igen några instrument.
Jag lyssnar aktivt och intresserat på olika musikstilar och respekterar andras musiksmak. Jag känner igen flera instrument. Jag kan också uttrycka vad jag har upplevt.
Musikens sammanhang och funktioner
Jag kan benämna några instrument vid namn.
Jag kan benämna flera instrument vid namn när jag ser dem.
Jag kan benämna flera instrument vid namn när jag hör dem.
Jag kan sjunga delar av sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Jag kan sjunga några sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Jag kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högtider och traditioner de anknyter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: