Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-02-26 12:29 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer arbeta med geometri.

Innehåll

Arbetssätt

·         Genomgångar och diskussioner

·         Räkneuppgifter

·         Läxor

·         Film

 

Bedömning

·         Formativbedömning: Räkneuppgifter i form av inlämning, samt hemuppgifter med feedback

·         Summativbedömning: Provtillfällen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. * Jag kan benämna olika geometriska objekt. Ex. fyrhörning, månghörning.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. *Jag kan benämna olika geometriska objekt med dess rätta namn. Ex. kub, cylinder.
,
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. *Jag kan beskriva ett objekt med hjälp av begrepp. Ex. sträcka, radie diameter.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. *Jag kan beskriva ett objekt med hjälp av begrepp. Ex. vinkelrät, basyta, yta.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. *Jag kan beskriva ett objekt med hjälp av begrepp. Ex. sträcka, radie diameter.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. *Jag kan beskriva ett objekt med hjälp av begrepp. Ex. vinkelrät, basyta, yta.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. * Jag kan mäta med linjal. * Jag kan konstruera geometriska figurer m.h.a linjal och passare. *Jag kan mäta vinklar m.h.a vinkelskiva. * Jag kan beräkna omkrets. * Jag kan beräkna area. * Jag kan konstruera figurer enligt skala.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. * Jag kan mäta med linjal. * Jag kan konstruera geometriska figurer m.h.a linjal och passare. *Jag kan mäta vinklar m.h.a vinkelskiva och räkna ut vinklar. * Jag kan beräkna omkrets. * Jag kan beräkna area. * Jag kan konstruera figurer enligt skala.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. * Jag kan identifiera geometriska objekt m.h.a av dess egenskaper. * Jag kan redogöra kring skala: större och mindre.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. * Jag kan identifiera geometriska objekt m.h.a av dess egenskaper. * Jag kan samtala om geometriska figurer m.h.a matematiska begrepp. * Jag kan redogöra kring skala: större och mindre.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: