Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott o hälsa 2018 Nuläge

Skapad 2018-02-26 12:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om Idrott & Hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte

Att väcka intresse och nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter hos eleverna  genom att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörekleaktiviteter.
Att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretiserade mål

Grundläggande är att idrottsundervisningen ska utformas så att alla elever ska kunna delta och utvecklas på sina egna villkor. Dessutom är målet med undervisningen att eleven ska bli intresserad och nyfiken på motion och träning.

 Eleven ska utvecklas både fysiskt (styrka, snabbhet, rörlighet, koordination, kondition etc.), psykiskt (inställning, uppförande, medvetande etc.), socialt (samarbete i olika grupper, visa förståelse för olikheter, följa regler mm.)

 Eleven ska bli medveten om vad som är bra för sin hälsa. T.ex. genom kunskap om kost, sömn, vila, olika fysiska aktiviteter etc.).

 Eleven ska utveckla sin rörelseförmåga (t.ex. smidighet, teknik osv. inom olika aktiviteter).

 Eleven ska själv kunna ansvara för planering och genomförande av motion och träning.

 Eleven ska få utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall.

 

Arbetssätt

    • Praktiskt utövande (alla fysiska aktiviteter vi genomför under lektionstid)

    • Teori (Genomgångar, spelregler, taktik, etc.)

    • Skriftliga uppgifter (Hemuppgifter, skriftliga tankar kring egen träning, etc.)

    • Eleven kan ansvara för en egen lektion (Skriftligt planeras en egen lektion, genomförs och utvärderas)

 

Matriser

Idh
Kopia av Idrott och hälsa

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del A är uppfyllda.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I begreppet "kan delta" ligger även att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "till viss del" till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "relativt väl" till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "väl" till aktiviteten och sammanhanget. Ett gott uppträdande (respekt för med- och motspelare) och visar prov på förmåga att följa regler och att samarbeta. Kan hantera både med- och motgångar.
Rörelse- och träningsprogram till musik
I danser, rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven "till viss del" sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven följer ledaren.
I danser, rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser "relativt väl" till takt, rytm och sammanhang. Eleven leder en mindre grupp.
I danser, rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Eleven planerar, komponerar och genomför en dans / ett träningsprogram till musik med gruppen.
Simkunnighet
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven visar prov på en relativt god vattenvana. Eleven livräddar en docka på grunt vatten.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven visar prov på en mycket god vattenvana. Eleven livräddar en docka på djupt vatten.
Sätta upp mål och planera innefattar hur kondition och styrka kan förbättras. Uppgift i samband med Skoljoggen.
Eleven kan på ett i "huvudsak" fungerande sätt sätta upp mål, planera och genomföra sin träning samt analysera utfallet.
Eleven kan på ett "relativt väl" fungerande sätt sätta upp mål, planera och genomföra sin träning samt analysera utfallet.
Eleven kan på ett "väl" fungerande sätt sätta upp mål, planera och genomföra sin träning samt analysera utfallet.
Orientering
Eleven kan "med viss säkerhet" orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Allemansrätten.
Eleven kan "med relativt god säkerhet" orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Allemansrätten.
Eleven kan "med god säkerhet" orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Allemansrätten.
Egen planering
Eleven planerar och genomför en aktivitet med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer, och regler.
Eleven planerar och genomför en aktivitet med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer, och regler.
Eleven planerar och genomför en aktivitet med god anpassning till olika förhållanden, miljöer, och regler.
Risker, skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Bollspel
Eleven tränar och tillägnar sig till viss del de tekniker som respektive bollspel kräver.
Eleven förstår att träning ger resultat. Eleven har tillägnat sig och använder de tekniker som behövs i praktiska spelmoment.
Eleven visar god spelförståelse. Eleven befinner sig på en sådan nivå att han / hon kan "styra upp" spelet genom att fördela passningar och genom sitt uppträdande vara en tillgång / förebild i gruppen.
Gymnastik
Eleven tränar och klarar grundläggande övningar i räck, ringar, på bom, matta, plint och trampett. Exempel på grundläggande övningar är en grupperad bakåtkullerbytta.
Eleven är väl koordinerad och har god kroppskontroll vid genomförande av övningar.
Eleven testar och klarar nya och och för eleven okända övningar. Riskmedvetenhet finns. Exempel på övningar är de fyra svängarna på räcket.
Friidrott
Eleven tränar och tillägnar sig till viss del de olika grenarnas tekniker.
Eleven tränar målmedvetet och tillägnar sig till övervägande del de olika grenarnas tekniker.
Eleven visar vid utförandet av de olika grenarna prov på mycket god teknik / koordination. Eleven deltar utifrån sina förutsättningar på friidrottsdag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: