👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andalusien, Klockan och en vanlig dag År /

Skapad 2018-02-26 13:41 i Ytterbyskolan Kungälv
Gracias 7. Kapitel 8 och 9.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Gracias 7: Andalusien kapitel 9 och 10 Du kommer att få lära dig mer om Spaniens kultur med fokus på Andalusien dessutom kommer du att få lära dig klockan och berätta om din dag genom att säga vilken dag och tid du gör varje aktivitet.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Kapitlens mål är att kunna:

 Andalusien

 • Fakta om Andalusien- Några geografiord

9  ¿A qué hora comes? (När äter du?)

 • Klockan
 • Veckodagarna
 • Berätta om en dag i tredje person

10 Qué haces en tu tiempo libre?

 • Tala om din fritid
 • AR,ER och IR verb-regelbunden presens
 • Verbet Ir, Ser, Estar och Tener

 

Övningar

Vi ska arbeta med kapitel 9-10 i läroboken Gracias 7.

Textbok: texter på s. 30 - 37. Palabras (ord/ viktiga meningar) på s. 88-89. Grammatik på s. 94-96. Extra texter på s. 74-76.

Extra texter på s. 124-126. 

Vi ska jobba på hemsidan: www.gracias.nu.

Material i Classroom

 

 

Bedömnings uppgifter

 

 • Läs och hörförståelse av en text/dialog där någon pratar om en vanlig dag
 • Skriva egen kort presentation av sin eller någons dag
 • Muntlig presentation av en dag
 • Muntligt samtal om en dag och fritiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna Språk -Andalusien, Klockan och en dag

På våg mot mål
-->
-->
-->
Kunskap om målspråksländerna
Artikel om Matkultur Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Artikeln innehåller ingen fakta eller jänförelser t om Andalusien eller Matkultur i Spanien.
Du har visat att du känner till något om Andalusien och matkultur i Spanien. Artikeln innehåller fakta och någon jämförelse till Sveriges kultur
Du har visat att du känner i till något om Andalusien och matkultur i Spanien. Artikeln innehåller fakta och flera jämförelser till Sveriges kultur
Du har visat att du känner till mycket om Andalusien och om matkultur i Spanien. Artikeln innehåller fakta och flera jämförelser till Sveriges kultur
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Du visar att du förstår det viktigaste när du lyssnar på innehållet handlar om en vanlig dag och fritiden.
Du visar att du förstår det viktigaste när du lyssnar på en dialog innehållet handlar om en vanlig dag och fritiden.
Du visar att du förstår det viktigaste och uppfattar några detaljer när du lyssnar på en dialog där innehållet handlar om en vanlig dag och fritiden.
Du visar att du förstår helhet och uppfattar detaljer när du lyssnar på en dialog där innehållet handlar om en vanlig dag och fritiden.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2  A 9
Du visar att du förstår enstaka ord och fraser när någon skriver om sin dag och fritid.
Du visar att du förstår det viktigaste av en text där innehållet handlar om en vanlig dag och fritiden.
Du visar att du förstår det viktigaste och uppfattar några detaljer ur en text där innehållet handlar om en vanlig dag och fritiden.
Du visar att du förstår helhet och uppfattar detaljer ur en text där innehållet handlar om en vanlig dag och fritiden.
Skriva-text om din och någon annans dag
Formulera sig i skrift
 • M2  A 9
texten är mycket kort och innehåller enstaka ord och fraser gällande din dag och fritid
texten innehåller förståeliga fraser om din och någon annans dag och fritid några tidpunkter och aktiviteter är med
texten innehåller flera förståeliga och sammanhängande fraser om din och någon annans dag och fritid några tidpunkter och aktiviteter är med
Texten om din och någon annans dag och fritid är fyllig och sammanhängande och tydlig flera tidpunkter och aktiviteter är med
Välja och använda Material
 • M2  A 9
exempeltexter, läroboken eller material på classroom bearbetas eller används inte i texten
Till viss del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten
Till stor del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Materialet i läroboken och classroom bearbetas och används på ett korrekt och självständigt sätt för att skriva den egna texten (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Bearbeta och förbättra
 • M2  A 9
inget förbättras efter respons
några ord och meningar är rättade och förbättrade efter respons så att kommunikationen blir tydligare
förbättrar och rättar det mesta som behövs efter respons för att kommunikationen skall bli tydligare
bearbetar och förbättrar till stor del på egenhand. rättar lätt småfel efter respons
Tala - formulera-presentera
 • M2  A 9
I den muntliga presentationen om din dag/vecka visar du att du kan formulera dig med enstaka ord och någon tidsangivelse
I den muntliga presentationen om din dag/vecka visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med några tidsangivelser och olika aktiviteter
I den muntliga presentationen om din dag/vecka visar du att du kan formulera dig begripligt och sammanhängande med flera tidsangivelser och olika aktiviteter
I den muntliga presentationen om din dag/vecka visar du att du kan formulera dig begripligt och sammanhängande med gott uttal med flera tidsangivelser och olika aktiviteter
Tala-interaktion-Samtal
Formulera sig och kommunicera i tal
Du kan i samtal uttala enkla ord och meningar om din och andras dag och fritid.
Du kan i samtal ställa några frågor och berätta något om dig själv och andras dag och fritid.
Du kan delta aktivt i samtal, prata enkelt och något sammanhängande ställa några frågor ställa frågor om annans dag och fritid
Du kan delta aktivt i samtal, prata enkelt och något sammanhängande ställa några frågor ställa frågor om annans dag och fritid