👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I-länder och U-länder

Skapad 2018-02-26 14:20 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Ett arbete som belyser vad som är utmärkande för i-länder och vad som kännetecknar u-länder
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Geografi
Ni kommer att arbeta med I och U länder. Först självständigt via häfte och boken och sedan i grupparbete med olika länder som ni själva har valt ett rikt och ett fattigt land där ni ska jämföra länderna utifrån välfärd, utbildning och arbetsmarknad och själva fundera på varför det skiljer sig mellan länderna. Området avslutas med ett prov/test.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Utforska ett i-land och ett u-land utifrån geografiska och samhälleliga fakta och sedan göra en jämförelse utav dem
* Ta ställning till varför det är som det är utifrån fakta och dina egna åsikter.
* Att själv komma med förslag på åtgärder som kan hjälpa det fattiga landet (u-landet) att komma upp ur fattigdomen

 

 

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer att arbeta självständigt först och sedan i grupp med två valda länder, ett rikt och ett fattigt. Dessa länder ska ni först leta upp basfakta kring och sedan göra en jämförelse mellan era länder kring framförallt geografiska fakta om var de ligger på jordklotet, klimattyp, naturtyper, välfärdssyste mm samt amhälleliga fakta som utbildning, levnadslängd, arbetsmarknad mm. Jag vill också att ni ska fundera på varför det skiljer sig eller är så likt samt att ni ska argumentera för varför ni valt de länder ni valt och varför ni använt de källor ni gjort.

Uppgifter

 • Grupparbete

 • Repetitions Power point

 • Inför prov

 • Inför prov

 • power point U länder

 • Power point I länder

 • Arbetshäfte

 • Inför prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9