👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset - skrivprojekt

Skapad 2018-02-26 16:12 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Vi arbetar med att skriva en liten roman där vi binder ihop texter med bilder och försöker få en röd tråd genom hela historien.
Grundskola 5 Svenska Bild
Nu ska du få bli författare! Du kommer att få skriva om "Huset", det blir en roman med 11 kapitel. I boken kommer att finnas dina egna illustrationer och du kommer att få skriva din roman på datorn. Låt dig utmanas att bli en bättre skribent så att fler och fler blir fångade, och kanske till och med inspirerade, av det just Du skriver.

Innehåll

Mål för eleven

Du ska kunna:
• skriva en berättelse med en röd tråd
• beskriva olika miljöer i ditt hus
• beskriva olika personer som bor i ditt hus
• använda skiljetecken och stora/små bokstäver på rätt sätt
• skriva med ett varierat språk
• måla bilder som beskriver och passar till dina texter

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att:
- följa instruktioner
- bearbeta din text
- beskriva miljöer och personer
- använda dialoger korrekt
- få en bra struktur i din berättelse
- att skriva med ett levande språk
- följa skrivregler

Så här arbetar vi för att nå målen

Du kommer att skriva en roman utifrån givna punkter, dessa kommer du att få efter hand.
Du kommer att få höra en redan skriven berättelse med bilder till för att du ska inspireras att skriva, detta görs inför varje nytt avsnitt.
Du får skriva din roman på dator.
du kommer att få respons av mig och du gör ev. förbättringar.
Du ritar en teckning till varje kapitel som har samband med det du skrivit.

Så här visar du att du nått målen

Du visar i ditt arbete med dina texter att du kan:

- följa instruktioner
- bearbeta din texter
- beskriva miljöer och personer
- använda dialoger korrekt
- få en bra struktur, röd tråd, i din berättelse
- följa skrivregler

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bl
Huset

Rubrik 1

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
PLANERING
Detta område behöver utvecklas.
Du har förmåga att till viss del utifrån tankekarta/stödord strukturera din text. Du har till viss del följt instruktionerna.
Du har relativt god förmåga att utifrån en tankekarta/stödord strukturera din text. Du har i huvudsak följt instruktionerna.
Du har god förmåga att utifrån en tankekarta/stödord strukturera din text. Du har följt instruktionerna.
SPRÅK
- meningsbyggnad
Detta område behöver utvecklas.
Meningsbyggnaden är till viss del korrekt.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
- varierat ordval
Detta område behöver utvecklas.
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat.
Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
- tempus
Detta område behöver utvecklas.
Använder tempusformerna med viss säkerhet.
Använder tempusformerna med relativt stor säkerhet.
Använder tempusformerna med stor säkerhet.
- syftningar
Syftningsfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Få syftningsfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Syftningsfel förekommer ej.
- dialog
Detta område behöver utvecklas.
Dialog används med viss säkerhet.
Dialog skrivs på ett relativt korrekt och utvecklat sätt.
Dialog skrivs på ett korrekt och välutvecklat sätt.
SKRIVREGLER
- stor bokstav och punkt
Detta område behöver utvecklas.
Missar stor bokstav och punkt på vissa ställen.
Använder stor bokstav och punkt på ett relativt korrekt sätt.
Använder stor bokstav och punkt på ett korrekt sätt.
- stavning
Detta område behöver utvecklas.
Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Få stavfel finns.
STRUKTURt
- röda tråden i berättelsen
Detta område behöver utvecklas.
Texten är till viss del samman-hängande och den röda tråden går till viss del att följa.
Texten har en relativt väl fungerande röd tråd genom berättelsen.
Texten har en väl fungerande röd tråd som går att följa genom berättelsen.
- återkoppling
Detta område behöver utvecklas.
Texten saknar återkoppling till tidigare kapitel.
Texten har enkel återkoppling till tidigare kapitel.
Texten har god återkoppling till tidigare kapitel.
INNEHÅLL
-person- och miljöbeskrivningar
Detta område behöver utvecklas.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Bearbetning
- genom föra förbättringar utifrån respons.
Detta område behöver utvecklas.
Du kan ge enkla omdömen på texters innehåll och ändra dina egna texter med stöd av andras råd.
Du använder din kunskap för att ge omdömen om texters innehåll samt bearbetar dina egna texter med stöd av andras råd.
Du använder din kunskap för att ge utvecklande omdömen om texters innehåll samt bearbetar dina egna texter med stöd av andras råd.
Text och bild
- bilder som stärker textens budskap
Detta område behöver utvecklas.
Du kan kombinera dina texter med olika bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera dina texter med olika bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan kombinera dina texter med olika bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.