Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt 18 åk 9 Sh Allas rätt & Krig och konflikt TP

Skapad 2018-02-26 17:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsområdet handlar om alla människors grundläggande rättigheter samt varför det blir konflikter mellan och inom länder. Vem arbetar för att se till att de mänskliga rättigheterna följs och hur efterlevs de i Sverige och i världen? Kan det bli världsfred?

Innehåll

Mål för elev

 • förstå innebörden av och använda centrala begrepp för arbetsområdet.
 • redogöra för de mänskliga rättigheter, hur de efterlevs i världen och hur man kan arbeta för att de ska främjas.
 • redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättighet.
 • reflektera kring hur människors liv påverkas av att demokratiska rättigheter och skyldigheter skiftar i olika delar i världen samt resonera kring frågan hur vi ska få en rättvis värld vad gäller mänskliga rättigheter.

Innehåll

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonven­tionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokra­tiska rättigheter och skyldigheter.
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Genomförande

Under dessa veckor kommer du att arbeta med s. 81-99 + 232-257 i boken. Du kommer att jobba med olika uppgifter där du bland annat tränar på att bygga ett resonemang med hjälp av fakta, begrepp och exempel. Istället för ett sammanfattande prov har vi mindre veckoförhör, diskussioner och inlämning av uppgift.

Bedömning

Din förmåga att redogöra för ”Allas rättigheter och skyldigheter samt konflikt” och resonera kring orsaker, konsekvenser till att de varierar i världen.

Din förmåga att ta ställning och argumentera i olika frågor om mänskliga rättigheter.

Kursplanemål

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Matriser

Sh
Allas rätt & krig och konflikt

---->
---->
----->
Visa kunskaper & begrepp
Du har kunskaper om demokratiska värden och processer, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Du använder begrepp huvudsak fungerande sätt
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer, rättigheter och nationella minoriteter. Du använder begrepp relativt väl fungerande sätt
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer, rättigheter och nationella minoriteter. Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt
Samband & värdera
Du för resonemang om hur demokratiska rättigheter och skyldigheter påverkar människors liv samt om hur individ och samhälle påverkar varandra. enkla och till viss del underbyggda.
Du för goda resonemang om hur demokratiska rättigheter och skyldigheter påverkar människors liv samt om hur individ och samhälle påverkar varandra. förhållandevis komplexa och relativt väl utvecklade och underbyggda.
Du för mycket goda resonemang om hur demokratiska rättigheter och skyldigheter påverkar människors liv samt om hur individ och samhälle påverkar varandra. komplexa samband och välutvecklade och väl underbyggda.
Jämföra
Du kan undersöka och beskriva samhällsfrågor ur olika perspektiv utifrån de mänskliga rättigheterna och konfliktlösning. enkla och till viss del underbyggda.
Du kan undersöka och beskriva samhällsfrågor ur olika perspektiv utifrån de mänskliga rättigheterna och konfliktlösning. förhållandevis komplexa och relativt väl utvecklade och underbyggda.
Du kan undersöka och beskriva samhällsfrågor ur olika perspektiv utifrån de mänskliga rättigheterna och konfliktlösning. komplexa samband och välutvecklade och väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: