Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK, SÅNG, RIM och RAMSOR

Skapad 2018-02-26 17:36 i Solängen förskola Kungälv
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
LUSTEN TILL SPRÅKET

Innehåll

 VARFÖR?

Vi har en barngrupp med många barn som behöver extra språkstimulans. Vi har en grupp som tycker om att sjunga. Många är nyfikna på bokstäver och har börjat ljuda o läsa.

Barnens intressen och kunskaper

MÅL

 

Huvudmål utifrån LPFÖ-98
Pedagogens syfte

Barnen ska känna lust och glädje till språket, att våga och vilja uppträda inför publik. Vi avslutar med en Cabare för föräldrar och syskon.

HUR

Vi jobbar i helgrupp, och även i tre åldersindelade grupper

MÅNDAG: hela gruppen

TISDAG: tre grupper. Varannan vecka Bibliotek med bokprat

                                  Varannan vecka Språkpromenad med reflektion

ONSDAG: 6-årsgrupp o mellangrupp inne, lilla gruppen går ut

Röris på eftermiddagen

TORSDAG: Större delen av gruppen går till skogen, en mindre grupp är kvar på förskolan, den lilla gruppen varierar. Då har man möjlighet att öva samspel och extra språkträning.

FREDAG: Sångsamling med rim o ramsor och lekar.

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen?
Hur och när gör vi detta?
Vilka ska vara med?
Ansvarsfördelning för personalen?
Hur och när får barnen inflytande i temat?
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom temat?

DOKUMENTATION

Vi kommer att spela in sånger , göra qr koder med barnens sånger.

Hur dokumenterar vi?
Vad dokumenterar vi?

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

I slutet av terminen, efter Cabare, utvärderar vi både pedagoger och tillsammans med barnen.

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: