Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leka och lära om ljud

Skapad 2018-02-26 17:57 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Många av våra barn är mycket intresserade av att låta, pröva och göra ljud på många olika sätt. Detta vill vi använda för att inspirera barnen som en del i deras språk utveckling och utveckla utifrån barnens intresse och våra gemensamma upptäckter

Innehåll

Bakgrund - varför

Barnen har ett intresse att pröva och göra ljud. Det vill vi använda för att utforska, pröva och göra ljud på olika sätt och med olika tekniker och inspirera barnens samspel och språkutveckling i konkreta sammanhang.

 

Mål - syfte

Syftet är att använda barnens intresse att låta och göra ljud och inspirera barnen att kommunicera och  samspela.

Målet är att barnen ska

- visa förståelse för att ljud kan låta på olika sätt genom att spela högt - lågt, snabbt - långsamt

- förstå betydelsen av att det är tyst när de inte låter eller skapar ljud

- att barnen ska spela och göra ljud tillsammans och lyssna och vara tysta tillsammans. 

Metod

Vi arbetar med ljudprojektet på onsdagarna i tre grupper. Tillsammans med barnen kommer vi spela, utforska och göra ljud på olika sätt utifrån barnens ålder, förmåga och intresse. Vi kommer använda olika tekniker för att lära och skapa ljud.

Inledningsvis kommer vi börja uppmärksamma barnen på att ljud låter och inte låter , genom att erbjuda barnen olika instrument och spela tillsammans och vara tysta tillsammans. Vi kommer spela högt- lågt, snabbt - långsamt. 

I vardagliga situationer både ute och inne kommer vi uppmärksamma barnen på olika ljud och inspirera deras utforskande i konkreta sammanhang och samtidigt utmana lärande i barnens språkutveckling och samspel.

Barnen får inflytande genom vårt tillåtande arbetssätt där vi tar vara på barnens intresse och hur de vill vara delaktiga. 

Utifrån barnens intresse och våra reflektioner kommer projektet att utvecklas under våren

Dokumentation

Vi kommer främst filma vara aktiviteter, men även ta kort och föra loggbok.

Dokumentationen kommer att användas tillsammans med barnen, i arbetslaget och tillsammans med vårdnadshavare 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: