Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-02-26 18:37 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Geografi Biologi
Vi kommer att jobba med Sveriges natur- och kulturlandskap ur både geografisk och biologisk synvinkel.

Innehåll

 

Planeringens innehåll

Du kommer att få lära dig om Sveriges förutsättningar och möjligheter samt om landets begränsningar ur både geografisk och biologisk synvinkel.

Du kommer även att lära dig om Sveriges namngeografi.

Ord/begrepp att kunna:

Se längst ner på sidorna i läroböckerna Upptäck Sverige (ISBN: 978-91-47-10264-8) och Upptäck biologi (ISBN: 978-91-21880-8)

 

Arbetsformer:

- läsa faktatexter

- diskutera i helklass, grupp och parvis

- se på filmer

- göra övningar till det vi har läst/sett

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Se matris under godtagbara kunskaper

 

Bedömning baseras på exempelvis:

Det du visar att du kan under lektionerna samt på förhör/prov

 

Tidsplan: 

Våren 2018

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Bi Ge
Sverige

GEOGRAFI

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sveriges namngeografi
 • Ge  4-6
Du har ännu inte nått godtagbara nivå inom denna aspekt.
Du godtagbara kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du har mer än godtagbara kunskaper om Sveriges namngeografi.
Kultur- och naturlandskap
 • Ge  4-6
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera och resonera om sådant som har förändrat och nu förändrar Sveriges jordyta.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera och resonera om sådant som har förändrat och nu förändrar Sveriges jordyta.
Använda begrepp
 • Ge  4-6
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan förstå och på egen hand använda några av de begrepp som vi har pratat om i undervisningen.
Du förstår och kan på egen hand använda flertalet av de begrepp som vi har pratat om i undervisningen.
Undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor
 • Ge  4-6
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan med viss säkerhet använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden.
Du kan med god säkerhet använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden.
Hållbar utveckling
 • Ge  4-6
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger enkla förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger utvecklade förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Biologi

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Diskutera och resonera
 • Bi
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan på ett enkelt sätt samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du kan på ett utvecklat sätt samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Begrepp
 • Bi
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan på förstå och egen hand använda några av de begrepp som vi har tagit upp i undervisningen.
Du kan förstå och på egen hand använda ett flertal av de begrepp som vi har tagit upp i undervisningen.
Människan i naturen
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan också på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.
Du kan också på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.
Anpassningar
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du har ännu inte nått godtagbar nivå inom denna aspekt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om organismers anpassningar till olika livsmiljöer, samt ge några exempel på vanligt förekommande arter.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om organismers anpassningar till olika livsmiljöer, samt ge flera exempel på vanligt förekommande arter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: