Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Djur VT-18

Skapad 2018-02-26 20:02 i Almåsskolan Mölndals Stad
Läran om livet samt djur.
Grundskola 7 Biologi
Biologi betyder ungefär läran om livet. Men vad är liv? På Jorden myllrar det av liv och vi ska titta på vad som är gemensamt för alla djur.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med detta avsnitt kan du

 • Vad som är gemensamt för allt levande
 • att allt levande består av celler med gener
 • att organismer delas in i olika grupper
 • vad som är gemensamt för alla djur
 • vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur och kunna ge några exempel på djurarter i de två grupperna
 • vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur
 • vad som menas med yttre befruktning och inre befruktning
 • berätta om de olika djurgrupperna och vad som är typiskt för dem samt ge några exempel på vanliga arter i varje grupp

Arbetsgång

 

Vi läser s.4 -48 i Biologi Direkt.                                                                                                                                                                               Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner.                                                                                                                 Gemensam textbearbetning av fakta samt svara på instuderingsfrågor.
Vi ser filmer om djur.                                                                                                                                                                                               En 

Bedömning

 • Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologin.
 • Dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.

 

Planering: 

v.8 sidor i Biologiboken  10 - 29

v9. sidor i Biologiboken 10 -29 

v.10 sidor i Biologiboken 4 - 9, 30 - 33

v11 sidor i Biologiboken 34 -39, 40 -43

v12 sidor i Biologiboken 44-48 + repetition

v13 Biologiprov

Matriser

Bi
Biologi: Djur: år 7

Behöver träna mera på......
E
C
A
Samtal och diskussion
Du behöver träna mer på att samtal och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologi och att skilja på fakta och värderingar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussion
Du behöver träna mer på att ställa frågor, bemöta och framföra argument.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska begrepp, modeller och teorier
Du behöver träna mer på grundläggande kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: