Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation VT-18

Skapad 2018-02-27 08:40 i Stråketskolan Uddevalla
Grundsärskola 2 – 5 Kommunikation
Det ska vara roligt och lustfyllt att tolka bilder/läsa och även att producera egna texter och tal utefter sina förutsättningar. Skolan ska sträva efter att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för att kommunicera i alla dess former. Att kommunicera är en mänsklig rättighet vilket vi i skolan lägger stort fokus på.

Innehåll

Kommunikation

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna stärks i sin utveckling till att bli flerspråkiga.

Konkreta mål

 • Kunna uttrycka känslor och önskemål om aktiviteter genom tal AKK/TAKK.

 • Kunna känna igen former, bokstäver och ljud

 • kunna delta i att lyssna på saga

 • kunna återberätta/redovisa något från en berättelse eller något som du själv har skrivit

 • Kunna känna igen några ordbilder och ord

 • Kunna delta/skriva själv bokstäver och några ord på datorn

 • Kunna delta i att låna böcker på biblioteket

 • Kunna delta i att söka information från olika källor

 • Kunna delta i turtagning när du spelar spel och när du kommunicerar.

 • Kunna skapa egna meningar med hjälp av ditt arbetsmaterial. 

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del i alla former av lektioner/aktiviteter

 I undervisningen kommer vi bl a att:

 • Arbeta med ordbilder på olika sätt och sammanhang
 • Läsa sagor tillsammans
 • Arbeta med bokstäver och ord på smartboard och dator
 • Arbeta med olika läsförberedande-,läs- och skrivövningar
 • Gå till biblioteket och låna böcker
 • Fota i verksamheten och jobba med loggboken
 • Spela olika spel där kommunikation, ord, uttryck och turtagning är i fokus
 • Söka efter information på schemat, internet, böcker och tidningar
 • Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer
 • Låta kommunikation genomsyra hela skoldagen med tal, AKK/TAKK som en röd tråd

Bedömning; var och hur

Bedömningen av elevens kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: