Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Qué has hecho?

Skapad 2018-02-27 08:49 i Vallåsskolan Halmstad
Text och övningar kapitel 10-12 texter där eleverna lär sig lite om Peru samt att berätta om något i förfluten tid med "perfekt" samt med övningar som övar detta.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet lär du dig att berätta om vad du har gjort.

Innehåll

Vale 8- kapitel 10-12

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i skrift och berätta om dig själv och vad du har gjort. Du ska kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 

Innehåll

I det här arbetsområdet fokuserar vi huvudsakligen på förmågorna att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

  ... och att
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Genomförande

Utgå från Repaso 3 A,"Kontrollera", sid 100 i Övningsboken

Du lär dig de sex formerna av "har" i "har gjort"- s.70 i textbok

Du lär dig böjningen av -ar, -er och -ir-verb i perfekt. s.70 i textbok

Du lär dig ord och fraser ur kapitel 10-12

Du lär dig berätta om något du har gjort en vanlig dag.

Du lär dig följande oregelbundna verb i perfekt: hacer, decir, escribir, och ver.

Du lär dig berätta vad du har gjort under en resa.

Du lär dig lite om Peru.

Bedömning

 • Läsförståelsetest. 
 • Skriva och berätta om en resa. 

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förstå talad och skriven spanska.

 

Planering 

Semana

Martes

Viernes

9

Capítulo 10

Escuchar texto

Hitta perfektformer

Capítulo 10:

Libro de ejercicios 1-7

10

Capítulo 11

Escuchar + leer texto

Övningsmästaren

Glosor: Perfektformer

Entrevista – perfekt A (+B om du hinner)

11

Capítulo 12

 

12

Skrivuppgift: förbereda

Skriva

13

Läsförståelse

Viernes santo (no hay clase)

Matriser

M2
Halmstad Moderna språk, språkval - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: