Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Addition och subtraktion 1 - 1000

Skapad 2018-02-27 11:05 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
En pedagogisk planering för arbetsområdet "Tal". Arbetsområdet behandlar talen 0-1000.
Grundskola 2 Matematik
Nu fortsätter vi med de höga talen. Hur mycket är pengarna värda? Hur växlar man från 10-tal till 100-tal? Hur avrundar man tal. Välkommen in i de höga talens värld! Är du redo?

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig de olika talsorterna ental, tiotal, hundratal, tusental och hur man växlar mellan de olika talsorterna när du räknar. Du ska på olika sätt arbeta med talen 0-1000. Du ska få lära dig sedlar och mynts värde och hur man avrundar olika tal och hur man räknar med överslagsräkning.


När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • förstå sedlar och mynts värde.
 • förstå positionssystemet.
 • kunna växla mellan olika talsorter.
 • kunna addera och subtrahera tresiffriga tal.
 • kunna avrunda tal och räkna överslagsräkning. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • arbeta tillsammans utifrån boken Pixel 2B.
 • använda oss av laborativt materiel. 
 • lösa matematiska problem både i grupp och enskilt.
 • träna med hjälp av olika spel och datorprogram.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma:

 • om du kan sedlar och mynts värde
 • om du kan positionssystemet
 • om du kan växla mellan olika talsorter
 • om du kan addera tresiffriga tal
 • om du kan subtrahera tresiffriga tal
 • om du kan avrunda
 • om du kan räkna med överslagsräkning

 

Reflektion:

 • Vad har vi lärt oss?
 • Hur lärde vi oss?
 • Hur samarbetade vi?
 • Vi använder oss av two stars and a wish när vi redovisar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

På väg att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du använder och visar att du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du förstår sedlars och mynts värde.
Du kan växla mellan olika talsorter när du räknar.
Du kan addera tresiffriga tal.
Du kan subtrahera tresiffriga tal.
Du kan avrunda olika tal till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Du kan räkna med överslagsräkning och förstå varför du behöver kunna det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: