Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens organ

Skapad 2018-02-27 13:11 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Under hösten kommer vi att arbeta om kroppens organ och sinnen. Var de sitter och hur dessa samverkar samt arbeta med våra sinnen, hörsel, syn, känsel, smak och lukt.
Grundskola 5 Biologi Fysik

Innehåll

Undervisningens mål

Målen med undervisningen är att du ska få kunskap om * Vad kroppen organ heter. * Var organen sitter. * Hur organen fungerar. * Hur organen samverkar med varandra. * Hur syn, hörsel, lukt, smak och känsel är uppbyggt.

Detta kommer vi att arbeta med

Vi kommer att arbeta med att: * Läsa texter. * Söka information på datorn. * Titta på filmer. * Göra experiment.

Vi kommer att jobba enskilt och i par.

Detta bedöms

Vi kommer att bedöma: * Dina kunskaper om kroppens organ och sinnen * Din förmåga att tolka, se samband samt göra analyser
* Din förmåga att ta eget ansvar för ditt arbete.

Redovisningsformen kommer att variera mellan läxförhör och muntliga redovisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Bi
Biologi 4-6 Lgr 11

Biologí

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
 • Bi
Deltar i samtalet. Behöver stöd med att söka information. Använder en källa. Brister i resonemanget.
Kan till viss del föra samtalet framåt. Söker information, använder olika källor och för enkla resonemang.
Kan föra samtalet framåt. . Söker information, använder olika källor och för utvecklande resonemang.
Kan föra samtalet framåt med fördjupning. Söker information, använder olika källor och för väl utvecklande resonemang.
Undersöka
 • Bi
Kan följa en instruktion och göra en enkel dokumentation med stöd.
Kan genomföra enkla undersökningar, använda utrustning på ett säkert sätt och göra enkel dokumentation. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar.
Kan genomföra enkla undersökningar, använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Göra utvecklad dokumentation. Kan formulera enkla frågeställningar.
Kan genomföra enkla undersökningar, använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Göra väl utvecklad dokumentation. Kan formulera enkla frågeställningar som går att arbeta systematiskt ifrån.
Kunskaper
 • Bi
Är på väg mot grundläggande kunskaper.
Har grundläggande kunskaper, kan beskriva, ge exempel och föra enkla resonemang.
Har goda kunskaper, kan förklara, visa på några enkla samband och föra utvecklande resonemang.
Har mycket goda kunskaper, kan förklara, visa på enkla samband och föra väl utvecklande resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: