Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk grund delkurs 1

Skapad 2018-02-27 13:35 i Campus Futura VUX Tanum
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Du lär dig skriva enkla texter om bekanta ämnen som är anpassade efter situation och mottagare. Till dina texter ska du samla information och sammanfatta informationen du hittat. Du ska samtala om bekanta ämnen, samt hålla ett muntligt föredrag.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • välja och använda språkliga strategier,
  • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • söka information från olika källor och värdera innehållet.
 

Delkurs 1 är delvis en repetition av SFI D, men vi använder oss av texter på en något högre nivå. Med andra ord, kraven på elevens kunskaper är inte högre, men materialet vi arbetar med är något svårare än i SFI D.

Kursen lämpar sig för de elever som fick betyg E eller D i kursen SFI D, så att steget mellan SFI D och delkurs 2 inte blir för stor.

 

LITTERATUR:
Under våren 2018 jobbar vi med utdrag ur boken "Grundhjulet".

(Grundhjulet, svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning, av Kristina Asker, Sanoma Utbildning)

Från hösten 2018 ska vi troligen använda boken "Nå målen delkurs 1 och 2"

(Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 1 och 2, av Fredrik Harstad, Gleerups)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: