Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Isländska 7 - 9 tolkning av text HT 2020

Skapad 2018-02-27 13:45 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med tolkning och budskap av isländska dickter och låtar. Vi kommer att diskutera i grupper, två och två och enskildt.

Innehåll

Syfte

 • Tolka och resonera om budskap
 • Beskrivningar och berättarstruktur
 • Samtala och diskutera
 • Fråga och framföra åsikter

 

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

att kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

att kunna skriva olika texter, beskrivningar och berättande texter

 

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 

 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen

 

 • diskutera under lektionerna i större eller mindre grupper

 

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 

 • Tolka och resonera om budskap med att använda bild
 • Beskrivningar och berättarstruktur
 • Resonera om modersmål och svenska
 • Samtala och diskutera
 • Fråga och framföra åsikter
 • Muntliga redogörelser

 

 • kan läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier
 • kan göra sammanfattningar av textens innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekt och orsakssamband, skapa läsförståelse
 • kan tolka texten utifrån egna erfarenheter och referensramar med underbyggda resonemang om textens budskap

 

 • kan skriva olika texter med begriplig innehåll och en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp
 • kan skriva texter med beskrivningar och berättarstruktur
 • kan anpassa textens innehåll och språk till olika situationers syfte 

 

 • kan samtala och delta i diskussioner i olika sammanhang med en kombination av vardagsrelaterad och ämnesrelaterad språk
 • kan ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt
 • kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål Isländska 7 - 9 tolkning av text HT 2020

E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga & framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: