Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-02-27 14:50 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vasatiden årskurs 5
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Historia
Vi ska under under årskurs 5 fördjupa oss i Sveriges historia!

Innehåll

Målet med undervisningar är

* utveckla förmågan använda en historian för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m.)

* utveckla förmågan kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

* utveckla förmågan att reflektera hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle.

* utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du

 • ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under Stormaktstiden.
 • ska kunna jämföra livet under Stormaktstiden med andra historiska perioder 
 • ska kunna förstå varför Sverige blev en stormakt.
 • ska kunna grundläggande fakta om Gustav II Adolf och Drottning Kristina.

Så här ska vi arbeta....

Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden genom att

 • arbeta med Gleerups digitala läromedel
 • läsa åldersadekvata faktatexter
 • göra arbetsuppgifter kopplade till texterna
 • se på filmer
 • reflektera, samtala och resonera om kopplingar till vår tid respektive medeltiden 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

* din förmåga att redovisa kunskaper, skeende och gestalter.

* din förmåga att föra enkla resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser.

* din förmåga att använda aktuella begrepp i sitt sammanhang.

* din förmåga att se samband och se skillnader/likheter kring historiska tidsperioder.

* din förmåga att använda historiska källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv SvA
Stormaktstiden

Rubrik 1

På väg
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Förmågan att redovisa kunskaper, skeende och gestalter.
Du har grundläggande kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska personer.
Förmåga att föra resonemang
Du kan diskutera med hjälp av stöttning hur samhället förändras och hur människor lever samt diskutera följder och orsaker på ett enkelt sätt genom att motivera dina svar.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur samhället förändras och hur människor lever samt diskutera följder och orsaker genom att motivera dina svar.
Förmågan att använda aktuella begrepp
Du kan med hjälp av stöttning använda historiska begrepp när du studerar, diskuterar och använder historiska källor.
Du kan på egen hand och utvecklat använda historiska begrepp när du studerar, diskuterar och använder historiska källor.
Förmågan att se samband
Du kan med stöttning berätta om hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan på egen hand berätta utvecklat om hur olika tidsperioder hänger ihop.
Förmåga att använda historiska källor
Du kan med stöttning använda historiska källor och dra enkla slutsatser kring hur människor levde. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan på egen hand använda historiska källor och dra utvecklade slutsatser kring hur människor levde. Du diskuterar utvecklat om hur källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: