👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Arkitektoniska verk

Skapad 2018-02-27 16:44 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 Bild

Du ska lära dig om och skapa ett arkitektoniskt verk i papper. Teknikerna du kommer att få använda dig av är: vika, rulla, skrynkla, klippa och klistra. Arkitektoniskt verk är en känd byggnad/bro m.m. som vi alla känner igen. Det finns arkitektoniska verk i hela världen.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material:
- Arbeta med papper för att skapa en byggnad.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder:
- Titta på och diskutera tidigare arbeten.
- Presentera ditt arbete för de andra i klassen, vid utställning.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner:
- Titta på och lär dig om olika arkitektoniska verk.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

I arbetet kommer du att:

 1. Bestämma dig för ett arkitektoniskt verk.
 2. Skapa ditt arbete/byggnad i papper.
 3. Fotografera ditt arbete (flera gånger under arbetsprocessen).
  De läggs sedan i din dokumentation.
 4. Skriv en utvärdering (se frågor här nedan).
 5. Lämna in din utvärdering (med bilder) på Classroom.
 6. Utställning i klassen.
 7. Berätta för de andra om ditt arbete, 2-5 minuter.

 

Tidsram 8A:
v. 12 - Genomgång
v. 13 - Påsklov
v. 14 - Påsklov (Läxa: Bestämma vilket verk som ska byggas (enskilt arbete))
v. 15 - Bygga verket
v. 16 - Prao
v. 17 - Bygga verket
v. 18 - Lov
v. 19 - Bygga klart verket
v. 20 - Studiedag
v. 21 - Utställning + utvärdering

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Du kan visa dina kunskaper genom:

 • Diskussion/Samtal i klass, om bl.a. konstruktion.
 • Arbetsprocessen, från idé till färdig produkt - (hur du tar ansvar, idéer, användning av respons, praktiskt arbete).
 • Redovisning vid utställningen
 • Utvärdering

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och ditt arbete. Detta skriver du i ett dokument och lägger in på Classroom i uppgiften där. Glöm inte bilderna från arbetsprocessen i ditt dokument.

 1. Vilket verk har du valt? (motivera varför)
 2. Var ligger verket?
 3. Hur påverkar placeringen (var verket finns) vilket material, form och färg som har använts?
 4. Hur gjorde du för att bygga verket? Berätta steg för steg. (Arbetsprocessen) 
 5. Fanns det något som var svårt eller klurigt?
 6. Hur löste du detta (se fråga 4)?
 7. Finns det någon likhet mellan det verk du valt och något annat verk som du har sett? (motivera)
 8. Hur blev resultatet? (motivera varför).
  Tänk på att det kan finnas olika delar i verket, som du tycker olika kring.
 9. Något du kunde gjort annorlunda? (t.ex. utnyttjandet av lektionstiden, ställa frågor, genomförandet)
 10. Hur kunde du gjort det annorlunda?
 11. Se över kunskapskraven och skriv några kommentarer till dig själv, vilka du kan använda i nästa arbete. (Kunskapskraven hittar du i salen eller här på Unikum - Tryck på "Kunskaper" och sedan "Bild").

Glöm inte skriva med hela meningar och motivera dina tankar och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9