Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skog och gruvor (svenska naturtillgångar)

Skapad 2018-02-27 18:09 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Geografi Biologi Teknik
Mer än halva Sverige är täckt av skog. Skogen har alltid varit viktig för människor. Vi har också många naturtillgångar under jorden!

Innehåll

Mål för elev

Vi ska lära oss
om viktiga naturtillgångar i Sverige och hur man använder dem. 
om träd
om hur arbetet med skog och gruvor förändrats 
Vi ska bli bättre på namngeografi.

Innehåll

Det svenska natur-och kulturlandskapet, våra naturresurser, fördelningen av Sveriges befolkning - orsaker och konsekvenser av detta,
namn och läge på landskap, orter, berg och vatten,
människans beroende och påverkan på naturen, växters liv,enkla fältstudier, dokumentation
hur tekniska system har förändrats över tid

Genomförande

Vi ska
- samtala, se utbildningsfilm, läsa och skriva
- träna att samla stödord under rubriker och använda dessa till att skriva.
- inleda ett långsiktigt arbete kring träd som växer runt skolan
- göra några små försök kring växande
- tillverka returpapper av gamla tidningar
Vi kommer att samla ord under arbetets gång, göra ordlistor på blädder i klassrummet och i våra SONO-skrivböcker.
Tid: v 11-12, 14-15 (16?)

Redovisning

Du ska kunna berätta om ett av Sveriges vanligaste träd.
Du ska lämna in din dokumentation av fältstudier runt skolan.
Du kommer att få kartförhör och ordförhör

Elevinflytande

Eleverna kommer att få vara med och skriva frågor att använda vid förhör.

Matriser

Bi Tk Ge
Bedömningen gäller teknik, biologi och geografi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att se samband och jämföra (teknik)
  • Tk
  • Tk  E 6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Ämne
Förmågan att söka och använda information (biologi)
  • Bi
  • Bi  E 6
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ämne
Förmågan att använda begrepp (geografi)
  • Ge
  • Ge  4-6
  • Ge  E 6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: