Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden- hur folk levde i Norden

Skapad 2018-02-27 20:38 i Trönninge skola Varberg
Ett arbetsområde om Medeltiden.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Medeltiden var en spännande tid i Sverige. Människorna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände på medeltiden, hur människorna levde, vilken roll kyrkan hade, varför klostren var viktiga, hur städerna växte fram och om lag och ordning. Många historiska ord och begrepp kommer vi att stöta på. Du kommer att få möjlighet att lära dig vad de här orden betyder så att du kan använda dig av dem när du själv ska berätta om medeltiden.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
För att får mer kunskap om medeltiden kommer vi att läsa faktatexter och svara på frågor och se på film. Vi kommer att ha presentationer som vi sedan sammanfattar med hjälp av stödord. För att lära oss nya begrepp som tillhör det här arbetsområdet kommer vi att göra egna begreppskort som vi kommer att använda för att bli säkra på begreppen. Olika redovisningsformer, så som Quizlet, Kahoot, skriftliga och muntliga förhör, kommer vi att  använda för att visa våra kunskaper och förmågor.

 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:


-Din förmåga att resonera om hur och varför kristendomen spreds i Sverige.

 

-Dina kunskaper om vilken betydelse kyrkan och klostren hade under medeltiden.

 

-Din beskrivning av hur samhället förändrades under medeltiden och skillnader mellan olika människors liv.

 

-Dina kunskaper om Heliga Birgitta.

 

-Dina kunskaper om orsaker till och konsekvenser av digerdöden.


-Hur du använder ord och begrepp som hör till det här arbetsområdet.


-Din förmåga att tolka och värdera olika historiska källor.

 

Begreppslista

kyrka  påven  kloster  nunnor  munkar  biskopar

skatt-tiondel  präster  helgon  kättare

tull  köpmän  hantverkare  borgare  fogde

bönder  adel  riddare  borg  de fyra stånden

ting  tingsfrid  kyrkofrid  hemfrid  kvinnofrid

laglös  digerdöden  orsak konsekvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: