Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - IKT Hallonberget

Skapad 2018-02-28 09:04 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola F – 1
Sock puppets och Imovie.

Innehåll

IKT på Hallonberget

Tidsperiod

Vårterminen 2018

Mål

(Här beskrivs de konkreta målen för arbetsområdet dvs. vad eleven förväntas att utveckla och lära. Tänk på att målen skall vara utvärderingsbara!)

 • Få kännedom och kunskap om våra digitala verktyg, i detta fallet Ipads.
 • Få grundläggande kunskaper i apparna Sock Puppets och Imovie.
 • Eleverna kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 

Arbetsformer

(Här beskrivs hur vi ska arbeta med arbetsområdet)

 • Storsamling där vi introducerar och visar hur eleverna kan arbeta med appar som "Sock puppets" och "Imovie". 
 • Med hjälp av Ipads får eleverna enskilt och tillsammans med andra lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Gruppkonstellationerna kan vara samma eller variera från tillfälle till tillfälle.
 • Som en naturlig del i fritidshemmets verksamhet låta eleverna arbeta med apparna såväl planerat som spontant. Även andra appar kommer användas men fokuset kommer vara på "Sock puppets" och "Imovie".
 

Ansvariga

 •  Anders Hallén och Fredrik Fast

Dokumentation och uppföljning

 • Redovisa filmer och klipp i mindre grupper och på samlingar, men även för vårdnadshavare.

 

Utvärdering

(Här beskrivs hur arbetsområdet skall utvärderas och av vem eller vilka)

Vi har valt att begränsa antalet appar för att eleverna ska få en djupare kännedom kring dessa två appar och för att kunna jobba mer konkret med dessa. 

Utvärdering kommer göras av ansvariga pedagoger Fredrik och Anders, med hjälp av eleverna under samlingar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: