Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regler och trafik

Skapad 2018-02-28 12:34 i Andersbergsskolan Halmstad
Du måste lära dig att följa regler i din livsmiljö, till exempel i skolan eller trafiken. Det är viktigt att förstå varför reglerna finns och att de ser olika ut beroende på var de ska användas. Du ska känna till skillnaden mellan regler och lagar.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Varför har vi regler? Vilka följder kan det bli om man inte följer reglerna? Vilka trafikregler ska du kunna?

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Vilken roll har de själva? Vilka rättigheter och skyldigheter måste eleverna förhålla sig till i närsamhället, t ex trafik och skola? Eleverna ska också lära sig skillnaden mellan normer, regler och lagar. Under arbetets gång tränar eleverna den kommunikativa och analyserande förmågan.

 

Innehåll

 • Varför har vi regler?
 • Vad är skillnaden mellan normer, regler och lagar.
 • Skiljer sig normer,lagar och regler mellan olika länder? Hur?
 • Barnkonventionen
 • Trafikregler och trafikmärken
 • Din skolväg
 • Säker cykel

 

Genomförande

Under 2-3 veckor arbetar vi med  Regler och trafik. Då arbetar vi på olika sätt för att olika lärstilar ska främjas. Vi kommer att:

 • ha inledande samtal om vad eleverna i klassen redan vet och önskar veta (VÖL)
 • samtala om varför vi har regler och lagar. Vilka konsekvenserna kan det bli om man inte följer Sveriges lagar?
 • samtala, ta ställning och argumentera kring normer lagar och regler
 • tillsammans göra klassens regler
 • gå igenom de viktigaste trafikreglerna och trafikmärkena i elevens närmiljö.
 • promenera i närområdet för att upptäcka riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö. Se var olika trafikmärken är placerade och fundera över varför.
 • rita och måla sin egen skolväg
 • måla trafikmärken
 • lära sig hur en trafiksäker cykel ska se ut
 • titta på film 
 • lyssna på sin lärare
 • illustrera någon artikel i barnkonventionen
 • dramatisera t ex trafikregler eller artikel i barnkonventionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: