Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelläten

Skapad 2018-02-28 13:17 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Vi vill väcka barnens intresse för några vanliga småfåglar och deras läten
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för några vanliga småfåglar och deras läten.

Innehåll

Syfte

Syftet är att väcka barnens intresse för några vanliga småfåglars sång och läten och att barnen ska få möjlighet att bilda en relation till fåglarna och i förlängningen värna om djur och natur.

Att lära barn om småfåglar är ett tillvägagångssätt i vårt arbete "Jag vill lära mig"

Ett läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

  • Barnen känner igen några vanliga svenska fåglars sång/läten och benämner dem.
  • Barnen känner igen fåglarna till utseende och benämner dem.
  • Barnen hör en fågel sjunga och ställer frågor om den.
  • Barnen ser en fågel och ställer frågor om den.

Tillvägagångssätt

  • När vi är ute i parken, i skogen eller på promenad gör pedagogerna barnen uppmärksamma på fåglar som sjunger och som vi eventuellt också ser.
  • En fågel i taget presenteras på samlingen med bild, QR-kod/ljudklipp och en berättelse utifrån böckerna "Barnens fågelbok" 1 & 2.
  • QR-koder som sitter på en bild av en fågel sätts upp på väggen i djurhörnan och barnen kan själva scanna och lyssna. QR-koden leder till ett ljudklipp utan bild.

Reflektion

En gång i veckan i Unikum

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålen.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, jämför det vi ser bland olika grupper t.ex. stora och små barn, pojkar och flickor, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: