Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-03-01 08:25 i Norrskolan Uddevalla
Planering om forntiden från istiden till järnåldern.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska Teknik
Vi ska lära oss om forntiden från istid till järnålder.

Innehåll

d för att skapa

använda en historisk referensram som innefattar oli

ka tolkningar

av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten

och

utvecklingslinjer

reflektera över sin egen och andras användning av h

 

Presentation

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • beskriva vad tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder innebär och vad som är utmärkande för dessa epoker,
 • träna historiska begrepp som hör till dessa epoker
 • välja mellan olika strategier när vi läser, skriver, tittar, lyssnar, upptäcker och funderar kring: människans vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk och spår i naturen och språkliga uttryck
 • jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu
 • samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater

Undervisning

Vi övar genom att:

 • utgå från vad vi redan vet och vad vi önskar veta mer om (VÖL-schema)
 • arbeta med en tidslinje
 • använda våra lässtrategier (läsfixarna)
 • förklara, resonera och samtala om ord och begrepp
 • titta på filmer, bilder och presentationer
 • läsa faktatexter och svara på frågor
 • samla nyckelord och återberätta texter
 • jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu
 • måla hällristningar
 • utflykt till Vitlycke

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • kunna förklara och använda historiska ord och begrepp
 • använda dig av olika strategier då du berättar, läser, förutspår, ställer frågor, sammanfattar, skriver och ritar
 • berätta om skillnader och likheter mellan barn då och nu
 • samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: