Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugornas herre

Skapad 2018-03-01 09:30 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbete med Flugornas herre av William Golding. Läsning av klassgemensam bok samt arbete med litteraturfrågor.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Pedagogisk planering för arbetet med Flugornas herre av William Golding

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

I arbetet med texter får du träna på att uttrycka åsikter och ta del av andras åsikter och tankar. Du får möjlighet att formulera dig muntligt och skriftligt, samt bearbeta ditt språk och ditt sätt att uttrycka dig. 

Du får möjlighet att utveckla förståelse för olika situationer och levnadsvillkor och möjlighet att utveckla ditt språk och din identitet när du läser, diskuterar och reflekterar över olika texter.

När du läser får du träna dig i att lägga märke till textens budskap och språk. Du får också fundera över syftet med texten och vilken mottagare den har. 

Du kommer att få träna på att läsa högt och kommer även att redovisa dina kunskaper i högläsning.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi läser boken i skolan. Efter varje läsnings skriver du text och tanke i din loggbok. Du kommer inte få några direkta läxor men ibland så måste du skriva i din loggbok hemma.Vi kommer att titta närmre på bokens innehåll och budskap. Vi kommer att diskutera olika frågor med boken genom lärande samtal. Du kommer att lära dig en samtalsstruktur som för lärandet framåt. .

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att uttrycka dina tankar kring innehållet ur texten genom de frågor som du får muntligt och skriftligt.

Jag kommer titta på hur väl du formulerar dig, vilka tolkningar som görs av handlingen och hur väl du kan förmedla dina tankar och reflektioner i både din loggbok och i alla lärande samtal som vi kommer ha under lektionerna.

Jag kommer att lyssna till din högläsning och bedöma din förmåga att läsa högt.

 

Tidsplan

Arbetet påbörjas i april och avslutas i maj 2019.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
SVENSKA, Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Läsförmåga
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra om nu läser mer litteratur för att bli en van läsare och samtidigt lära dig att använda olika lässtategier för olika typer av texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra att du läser litteratur från olika genre och olika typer av texter t ex artiklar, texter på datorn, faktatexter osv
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du skriva mer i dina svar. Du behöver berätta mer och motivera det du vill säga. Utveckla med att tänka Hur och Varför? Var inte för kortfattad. EX: Han var lat. Skriv i stället: Han var en kille som inte gillade att arbeta därför att han tyckte bättre om att sova.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du utveckla dina formuleringar. Använd korta och långa meningar. Använd ett mer utvecklat och avancerat språk, t ex lite svårare ord och får med känslouttryck, åsiktsuttryck osv. Tänk på att koppla det du skriver till texten du läst.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet. Här gäller det också hur du formulerar dig och använder dina språkkunskaper och andra kunskaper, för att få bra flyt i din text så att alla delar hänger ihop i en röd tråd.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala, argumentera
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. FORMATIV RESOPNS: Tänk på att delta aktivt i samtalet, uttryck dina åsikter eller det du vill berätta utförligt och ställ gärna frågor om det är något du inte förstår eller som du vill veta mer om. Se till att du vet vad du pratar om, har underbyggd information, så att du inte bara påstår något.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. FORMATIV RESPONS: Fortsätt som tidigare men använd ett mer avancerat språk när du talar och våga "ta ut svängarna lite". När du påstår något kan du ge exempel för att föklara vad du menar.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: