Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Describe tu clase

Skapad 2018-03-01 10:26 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 8 Moderna språk - språkval
I den här uppgiften som vi kommer jobba med 1-2 lektioner kommer ni att få visa era kunskaper från kapitlen 5-8.

Innehåll

Uppgiften är en individuell skrivuppgift. Här kan ni visa de kunskaper ni lärt er genom kapitlen 5-8. Uppgiften kommer att testa:

 • Böjning av adjektiv
 • Adjektiv gloskunskap
 • Positionsord
 • Personbeskrivning utifrån personlighet och utseende

Uppgiften kommer att skrivas på dator under en lektion. Efter lektionen kommer ni att få respons på er text och möjlighet att korrigera er text innan slutgiltig inlämning.

Tydligare beskrivning och instruktioner till uppgiften finnes på Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Describe tu clase

Bedömningsmatris

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Adjektiv
 • M2  E 9
Adjektiven som används i texten är stora delar felaktiga.
Adjektiven som används i texten är i huvudsak korrekta.
Adjektiven som används är korrekta.
Adjektiven som används är korrekta och varierade.
Böjning av adjektiv
I hänseende till genitiv och singular/plural
 • M2  E 9
Adjektiven är i de flesta fallen inkorrekt böjda.
Adjektiven är i till stor del korrekt böjda.
Adjektiven är i huvudsak korrekt böjda.
Adjektiven är genomgående korrekt böjda.
Positionsord
 • M2  E 9
Positionsord används inte eller är i de flesta inkorrekta.
Positionsorden som används är till stor del korrekta.
Positionsorden som används är i huvudsak korrekta.
Positionsorden som används är helt korrekta.
Un, una, los, las, el, la
 • M2  E 9
Un, una, los, las, el, la används i de flesta fall på inkorrekt sätt.
Un, una, los, las, el, la används till stor del korrekt.
Un, una, los, las, el, la används i huvudsak på rätt sätt.
Un, una, los, las, el, la används genomgående korrekt.
Flyt och kvalitet i texten
 • M2  E 9
Texten är uppradad och innehåller till stor del icke fullständiga meningar.
Texten är kortfattat men meningarna är fullständiga och förståeliga.
Texten är byggd med långa meningar där bindeord används då och då. Meningsuppbyggnaden är i huvudsak korrekt och förståelig.
Texten är lång och med varierande meningar. Det finns ingenting i meningsuppbyggnad som stör förståelsen av texten.
Förbättring efter respons
 • M2  E 9
Efter respons korrigeras inget av det som påpekats.
Efter responsen korrigeras texten delvis.
Efter responsen korrigeras texten delvis självständigt.
Efter responsen korrigeras texten självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: