👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ TE år 7 Vt-18 - Hitta det dolda värdet

Skapad 2018-03-01 13:23 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett avsnitt som handlar om hur vi återvinner, återanvänder och kommer på förslag på hur vi kan spara på jordens resurser. I avsnittet lär sig eleverna olika tekniska system för att återanvända olika material. Inom avsnittet finns en utmaning till eleverna som heter: låt materialet leva. Eleverna ska göra något kring utmaningen som ska visas upp på UF-mässan!
Grundskola 7 Svenska Teknik
I detta arbetsområdet får du lära dig om avfallshantering och om hur vi återvinner och återanvänder material för att spara på jordens resurser. Du ska kunna beskriva och förklara den tekniska processen från återvinning till nytt användbart material. Du ska också få träna din kreativa förmåga genom att få en utmaning som kanske kan göra skillnad! Att gå från idé till produkt :-) 

Innehåll

 

Syfte

 • Att utveckla kunskaper om teknik i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
 • Att utvecklar kunskaper om hur vi kan lösa problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.
 • Att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.
 • Att skapa förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

 

Förmågor

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Arbetssätt och uppgifter

Du;

- arbetar med uppgifter om avfallstrappan och sopsortering utifrån sopor.nu. Ingår i lektionen för år 4.

- gör en uppgift om processen från återvinning till nytt material kring olika förpackningar. Ingår i lektionen för år 4.

- jobbar med utmaningen  "Hitta det dolda värdet" och förbereder utställningen till MIH:s frukostklubb. 

- gör en presentation kring det som ska vara med på utställningen.

- arbetar med materialet "Från idé till produkt".

 

Redovisning och bedömning

Muntlig presentation om förpackningar - lektion för år 4 - gruppuppgift (bedömningsuppgift i svenska)

Prov på "sopfakta" och fakta från materialet "Från idé till produkt" (bedömningsuppgift i teknik)

Inlämning av paper kring utmaningen "Hitta det dolda värdet" (bedömningsuppgift i teknik)

 

Presentation av gruppens arbete (utmaningen) sker onsdagen den 28/3 på BÅ's minimässa. Då blir det också omröstning kring vilka bidrag som ska vara med på MIH:s frukostklubb torsdagen den 29/3.

 

Länkar och textmaterial

www.sopor.nu

Textmaterialet ”Från idé till produkt” som finns på SharePoint

Film: Ung Företagsamhet och Samhällsentreprenörskap https://www.youtube.com/watch?v=dfapR1Ev4AE&feature=youtu.be

Björn Söderberg -Entreprenör utan gränser https://www.youtube.com/watch?v=ntR2_9JTn1E

Orka plugga - Grupparbete https://www.youtube.com/watch?v=M_6ihzkmwxU

 

 

Uppgifter

 • Teknikprov

 • Teknikprov

 • Teknikprov

 • Teknikprov

Matriser

Sv Tk
Muntlig presentation - svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du visar viss anpassning till mottagaren, t ex genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t ex titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Du visar god anpassning till mottagaren genom att t ex titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t ex beträffande ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t ex beträffande ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t ex beträffande ordval.

Sv Tk
Prov och Paper - teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ämnesspecifika begrepp
Prov Fråga nr 3
Du saknar tillräcklig kunskap gällande att använda ämnesspecifika begrepp.
Du använder på ett ganska bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du använder på ett bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du använder på ett mycket bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Teknikutvecklingens olika faser
Prov Fråga nr 2
Du saknar tillräcklig kunskap för att kunna beskriva faserna i teknikutvecklingens processer
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka faser som är viktiga i processen "Från idé till färdig produkt"
Du kan på ett bra sätt beskriva och förklara vilka faser som är viktiga i processen "Från idé till färdig produkt"
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva och förklara vilka faser som är viktiga i processen "Från idé till färdig produkt" och hur de samverkar
Tekniska delar
Prov Fråga nr 1
Du saknar tillräcklig kunskap gällande att beskriva delarna i ett tekniskt system/process.
Du kan beskriva hur de stora delarna fungerar tillsammans i ett tekniskt system/process.
Du kan beskriva hur alla delar fungerar tillsammans i ett tekniskt system/process med egna ord.
Du kan beskriva och förklara hur alla delar fungerar tillsammans på ett ingående sätt i ett tekniskt system/process med egna ord samt ger exempel på andra system/processer med en liten beskrivning.
Konsekvenser
Paper
Du saknar tillräcklig kunskap gällande att diskutera/beskriva hur olika val kan påverka oss människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera/beskriva på ett enkelt sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera/beskriva på ett utvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera/beskriva på ett välutvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Dokumentation
Eget förslag samt Paper
Du har inte lämnat in ett eget förslag och/eller har lämnat in ett för knapphändigt "Paper" (undermålig dokumentation).
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt. Följer till viss del checklistan.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt. Följer mestadels checklistan.
Du visar på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt. Helt enligt checklistan.
Ny aspekt