Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeläventyret år 4 17/18

Skapad 2018-03-01 20:28 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Bibeläventyret är en resurs för skolan i religionsundervisningen som går ut på att gå igenom Gamla testamentet och dess historia.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 •     

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 •  
 •  

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • dramatisering och berättande

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 •  

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till? Prov? Muntlig redovisning? Skriftlig inlämning? 
 • När kommer elevernas arbeten bedömas? 
 • Vem kommer bedöma? En lärare eller flera?
 • På vilket sätt kommer formativ bedömning ske? Hur får eleverna kontinuerlig feedback?

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika kunskapsnivåerna, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

 •  

Matriser

Re
Mall Pedagogisk Planering Östra skolan 17/18

Insatsk krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: