Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2018, Toråsskolan Engelska, Australia

Skapad 2018-03-01 20:42 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta är en mall för LPP på Toråsskolan i Kungsbacka
Grundskola F – 9
Australien är ett av världens mest kontrastrika och fascinerande länder med torra öknar, frodiga regnskogar, spännande storstäder och ett unikt djurliv.

Innehåll

 

 

Introduktion

 

 

Världens minsta kontinent eller jordens största ö? Oavsett – Australien är ett av världens mest kontrastrika och fascinerande länder med torra öknar, frodiga regnskogar, spännande storstäder och ett unikt djurliv.

 

Syftet med arbetet är att träna följande förmågor:

 

- Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

- Även reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Australien.

 

(ur syfte och förmågor, LGR 11)

 

Innehåll

Du kommer under ett antal veckor att lära dig mer om en engelsktalande kontinent, nämligen Australien. Vi kommer att dela upp undervisningen i två steg, där steg ett innebär att vi arbetar mycket i helklass eller grupp och tittar på kortfilmer, svarar på frågor, lär oss fakta och läser en och annan text. Steg två handlar om att ni ska få ge er ut på en egen resa i Australien, det kan vara genom en film, en reseblogg, en muntlig presentation etc.

 

I arbetsområdet Australia kommer vi gå igenom:

 

- Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska  

   används.

 

- Talad engelska och texter från olika medier.

 

- Talad engelska med viss regional och social färgning.

 

- Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner

 

(ur centralt innehåll LGR 11)

Arbetssätt

Ni ska alltså få arbeta med Australien under vecka 9-15, som längst. Vi inleder arbetsområdet med att ni får brainstorma om Australien, vad vet ni redan nu? Är det djurlivet, surfare, Sydney eller aboriginer? Vi skriver upp alla påkomna ord i en mind map och reflekterar i klassen. Efter denna inledning är området uppdelat i två steg. I första steget arbetar vi under några lektioner med olika filmer, texter, uppgifter och frågor i grupp eller i helklass. Sedan går vi över till steg två, där ni ska få ge er ut på en resa i Australien. Detta steg är en individuell uppgift, alternativt en uppgift som man gör i par. Ni får välja själva vilken redovisningsform ni föredrar. Mer om uppgiften och hur man kan redovisa kommer ni få ta del av under arbetets gång.

 

Bedömning  

Du kommer få bestämma hur du vill redovisa din resa i Australien och vilka kunskapskrav som bedöms beror på vilken redovisningsform du väljer. Vad din redovisning skall innehålla kommer du få mer information om när det är dags att börja med uppgiften.

Bedömningsmatris

Se nedan.

 

Matriser

Bedömningsmatris, engelska, Australia.

E
C
A
Använda relevant material i egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig interaktion
Förmågan att samtala
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Interkulturell förståelse
Kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: