Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi åker skridskor

Skapad 2018-03-02 08:04 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
De flesta barnen har provat på att åka skridskor. Ett fåtal barn ville inte prova. Det är lite olika hur det går och det beror inte bara på ålder utan på hur man är som person och hur mycket man har tränat förut.

Innehåll

Vi har en plog som barnen kan hålla i sig i så att det blir lättare att hålla balansen. Vi vuxna kan dra plogen långsamt framåt efter barnens förmåga.

Barnen hjälper varandra på isen både med att dra plogen, hjälpa varandra upp och visa varandra hur man åker. Vi vuxna hjälper barnen på alla sätt så gått vi kan.

Alla barn som vill har fått prova någon/flera gånger beroende på hur ofta de har varit här.

Barnen lär sig ta hänsyn till varandra, åker inte på varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: