👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Årskurs 8. Veckor 10-13

Skapad 2018-03-02 08:53 i Västra skolan Falun
Algo de comer y de beber.
Grundskola 8 – 7
El más fuerte.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • Utveckla sina kunskaper om områden där spanska talas.

 

Konkretisering av mål

  • Att kunna jämföra personer och saker
  • Att kunna frågeord
  • Att träna med några geografiord
  • Nya uttryck/ord/verb som kan kopplas till arbetsområden.

Arbetssätt

          Vi arbetar med våra textbok på sidor 28-29 och övningsboken på sidor 59-68.

          Vi arbetar med extra texter på sidan 63.

          Vi gör hörövningar

         Vi tränar med olika  arbetsblad som ni får av mig.

         Vi lyssnar på språket. 

          Examinationer.

          En läxa per arbetsområde. (Deberes 1)

         Muntlig och skriftligt examination i slutet av varje arbetsområde.

         Deberes 1

        Divertido /a                                                       Roligt

         Alto/a                                                                Hög 

         Bajo /a                                                              Låg

        Alegre                                                               Glad

         Triste                                                                Ledsen

         Grande                                                              Stor

         Pequeño/a                                                         Liten

         Conocido/a                                                        Känd

          Largo /a                                                            Lång

          Bajo /a                                                              Kort

          Inteligente                                                         Inteligent

          Musculoso/a                                                      Muskulös

           Rápido /a                                                          Snabbt

           Lento/a                                                              Långsamt 

          .....más......que......                                             .....mer.....än......

           ....menos......que.......                                       .....mindre ........än........

            ....igual  .......que.........                                     .....lika.........som......

         

         Deberes 2    

          Bueno; mejor; el/la mejor                                    Bra, bättre, bäst

          Malo; peor; el/la peor                                           Dålig, sämre; sämst

          Yo pienso que ...                                                  Jag tycker att....

          Cómo ?                                                                 Hur ?

          De dónde ?                                                           Varifrån ?

          Dónde ?                                                                 Var ?

           A dónde ?                                                              Vart ?

          Cúanto ?                                                                Hur mycket ?

           Cúantos ?                                                              Hur många ?

           Cúando ?                                                               När ?

           Cúal ?                                                                    Vilken ?

           Cuáles ?                                                                 Vilka ?

            Por qué ?                                                               Varför ?

             Quíen ?                                                                  Vem ?

            Qué ?                                                                       Vad ?

                                                                                                                                                

Bedömning

Lägre kunskapskrav: Du kan på en enkel sätt använda adjektiv och sätta dem i en sammanhang, du kan böja och jämföra adjektiv,  samt kan du  namn på frågeord i spanska, allt detta gör du med ett anpassning och sammanhang. Föregående  ska du kunna använda på ett säkert  sätt både skriftligt och muntligt.

 

Högre kunskapskrav: Du kan på en relativ och nyanserad sätt använda adjektiv och sätta dem i en sammanhang.  Du kan variera ditt språk med de nya inlärda ord.  Du kan namn på de olika spanska frågeord och sätter dem i ett sammanhang. Du kan säkert böja och jämföra adjektiv. Du kan föregående på ett relativt säkert sätt både skriftligt och muntligt

Matriser

Spanska å-kurs 8. Veckor 10-12

Ny nivå
Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
Utvecklade
Nivå 3
Välutvecklade
Aspekt 1
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. •Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser
Ny aspekt
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. •Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck

Rubrik 1

Ny nivå
Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
Utvecklade
Nivå 3
Välutvecklade