Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i vår närmiljö

Skapad 2018-03-02 10:36 i Börje skola Uppsala
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Nu ska vi fördjupa våra kunskaper kring djur och växter i vår närmiljö. Vi kommer att prata om allt från småkryp till stora däggdjur och från småblommor till stora träd. Ett spännande arbetsområde med många blandade uppgifter!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få en fördjupad kunskap om djur och växter i vår närmiljö. Syftet är även att kunna beskriva och förklara sambandet kring dessa. 

 

 
 
 

Mål för arbetet

 • Att kunna namnen på några djur och växter i vår närmiljö. 
 • Att kunna sortera/gruppera djur och växter efter olika kännetecken.
 • Att kunna beskriva enkla näringskedjor. 
 • Att kunna jämföra dina och andras resultat. 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma tankekartor och korta faktatexter om bondgårdsdjur, vilda djur och växter.
 • Genomgångar, powerpointpresentationer och filmer.
 • Sorteringsövningar med medföljande diskussioner. 
 • Memoryspel
 • Läsa texter och svara på frågor i NO-boken och på arbetsblad. 

Bedömning 

 • Förkoll på elevernas kunskaper kring djur- och växtarter samt efterkoll för att se vad eleverna har lärt sig.
 • Sorteringsövningar med tillhörande jämförelseuppgifter.  
 • Diskussionsuppgift i halvklass. 
 • Uppgift kring näringskedjor.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: