Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Tema H. C. Andersen

Skapad 2018-03-02 13:23 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
H. C. Andersen
Grundskola F – 2 Svenska som andraspråk Svenska
Varför kunde inte prinsessan sova? Vem var Tummelisa? Gifte sig Dummerjöns med prinsessan? Och vem var den fula ankungen? Detta och många många fler frågor kommer du att få svar på i detta tema. Välkommen in i sagornas värld!

Innehåll

Syfte

Vi kommer att arbeta med H.C. Andersens sagor och du kommer att på olika sätt utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna. 

Målen med ditt arbete under denna period

Målet med arbetsområdet under några veckor framöver är att du ska du få möjlighet att utveckla:

 • din läsning så att du kan läsa med mer flyt
 • din läsförståelse
 • ditt lyssnade 
 • ditt skrivande så att du skriver med läslig handstil
 • så du kan skriva med stor bokstav, punk och frågetecken.
 • din stavning
 • din skrivning så du kan skriva med en tydlig inledning, handling och avslut.
 • kunna ge kamratbedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Sagotema - H.C. Andersen

På väg att nå målet
Har uppnått målet
Kunna berätta en saga
Jag kan berätta en saga med en tydlig inledning, handling och avslut som gör det spännande att lyssna.
 • Sv  1-3
Typiska sagodrag
Jag kan berätta om flera saker som är typiska för en saga.
 • Sv  1-3
Samtala och tänka
Jag kan lyssna och samtala om en saga och dess innehåll.
 • Sv  1-3
Skriva en saga
Jag kan skriva en saga med en tydlig inledning, handling och avslut.
 • Sv  1-3
Handstil
Jag kan skriva med en läslig handstil så att mottagaren kan läsa min saga.
 • Sv   3
Använda bilder
Jag kan använda bilder som förhöjer textens innehåll.
 • Bl  1-3
Självbedömmning
Jag kan bearbeta min text så att den innehåller stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Sv  1-3
Kamratbedömning
Jag kan ge kamratbedömning i form av two stars and one wish.
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: