👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 5

Skapad 2018-03-02 23:52 i Västerholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med detta område i 6 veckor.
Grundskola 5 Matematik
Du får bekanta dig med bråk i matematikens värld. Du får träna dig att läsa och skriva bråk och jämföra några vanliga bråk. I detta arbetsområde kommer du också att lära dig om hur du räknar ut en viss del av ett antal t.ex. hur många elever är en tredjedel av din klass?.

Innehåll

Syfte

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • skriva en halv med olika bråk 
 • jämföra och storleksordna bråk 
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex 2/3 av 18 
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal 
 • att en hel av 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är 
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan komponera t.ex två halsdukar och tre mössor

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner utifrån detta arbetsområde .
 • Färdighetsträning sker i MatteBorgen 5B och i arbetshäften.
 • Vi kommer att arbeta med olika praktiska övningar  och problemlösningar under lektionerna.  
 • I slutet av arbetsområdet i gröna kursen görs en diagnos.
 • Eleverna som klarar sig bra på diagnosen kommer att jobba vidare i kapitlet med röda kursen , medan andra elever som inte klarar sig bra på diagnosen jobbar vidare med blåa kursen. 
 
 

Bedömningen

Bedömningen utgår från : 

 • Din förståelse för att skriva en halv med olika bråk.
 • Din förmåga att kunna jämföra och storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att kunna räkna ut en viss del av ett antal t.ex 2/3 av 18.
 • Din förmåga att skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.  
 • Din förståelse för att en hel är 100% , en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%.
 • Din förmåga att kunna avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är. 
 • Din förmåga att dela upp det hela 100%, olika procentsatser. 
 • Din förmåga att kunna kombinera föremål med varandra. 
 • Din förmåga att delta i diskussioner och genomgångar. 
 • Din förmåga att kunna arbeta med problemlösningar enskild och i grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk och procent

Begrepp

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsa, rita och skriva bråk.
Du är ganska säker på att läsa, rita och skriva bråk.
Du är säker på att läsa, rita och skriva bråk.
Du är mycket säker på att läsa, rita och skriva olika bråk.
Matematiska begrepp som rör bråktal
täljare, nämnare,hel, halv,tredjedel,fjärdedel,femtedel,sjättedel, åttondel,niondel, tiondel,störst bråk och minst bråk
Du visar ganska bra förståelse för begreppen som rör detta arbetsområde. Du kan till en viss del använda dessa begrepp.
Du visar bra förståelse för begreppen som rör detta arbetsområde. Du kan relativt väl använda dessa begrepp.
Du visar mycket bra förståelse för begreppen som rör detta arbetsområde. Du kan väl använda dessa begrepp i olika situationer och sammanhang på väl fungerande sätt.
Skriva bråktal i decimalform
Du är ganska säker på att skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.t.ex. 2/10 kan också skrivas 0,2 och 12/100 kan också skrivas 0,12.
Du är säker på att skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.t.ex. 2/10 kan skrivas 0,2 och 12/100 kan skrivas 0,12. Du kan även skriva några vanliga bråktal i decimalform t.ex. 3/4 kan skrivas 0,75.
Du är mycket säker på att skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.t.ex. 2/10 kan också skrivas 0,2 och 12/100 kan också skrivas 0,12. Du är även mycket säker på att skriva några vanliga bråktal i decimalform t.ex. 3/4 kan skrivas 0,75.
Utbytbara bråk
Du är ganska säker på att byta ut bråk. T.ex. du kan ange vilka bråk som är lika med 1 eller en halv.
Du är säker på att byta ut bråk. T.ex. du kan ange vilka bråk som är lika med 1 eller en halv. Du kan även skriva bråk på olika sätt med hjälp av bild eller genom att förkorta och förlänga bråk.
Du är mycket säker på att byta ut bråk och skriva det på olika sätt genom att förkorta och tölänga bråk.
Procent i cirkeldiagram
Du är ganska säker på att avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du är säker på att avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du är mycket säker på att avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.

Metod

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Jämföra och storleksordna bråk
Du är ganska säker på att jämföra och storleksordna enkla bråk.
Du är säker på att jämföra och storleksordna bråk när både täljare och nämnare varierar tex. 2/4 1/3 5/6.
Du är mycket säker på att jämföra och storleksordna bråk när både täljare och nämnare varierar tex. 2/4 1/3 5/6.
Räkna ut en del av ett antal
Du är ganska säker på att räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad en tredjedel av 18 är, eller vad en fjärdedel av 20 är.
Du är säker på att räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad två tredjedelar av 18 är, eller vad tre fjärdedelar av 20 är.
Du är mycket säker på att räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad två tredjedelar av 18 är, eller vad tre fjärdedelar av 20 är.
Räkna ut en viss procent av någonting är
Du är ganska säker på att beräkna hur mycket en viss procent av någonting är.
Du är säker på att beräkna hur mycket en viss procent av någonting är.
Du är mycket säker på att beräkna hur mycket en viss procent av någonting är.
Kombinera föremål med varandra
Du är ganska säker på att kombinera föremål med varandra.
Du är säker på att kombinera föremål med varandra.
Du är mycket säker på att kombinera föremål med varandra.

Problemlösning

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om detta arbetsområde bråk .Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om detta arbetsområde bråk.Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om om detta arbetsområde bråk. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.

Resonemang

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du för ett enkelt resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera till viss del för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett utvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera ganska väl för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett välutvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan argumentera väl för rimligheten i ditt resultat.

Kommunikation

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Redovisningen är kortfattad och därför svår att följa. Det Matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Redovisningen är möjlig att följa men kan innehålla mindre oklarheter. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget..
Redovisningen är tydlig och lätt att följa, och det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.