Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider,frukter

Skapad 2018-03-03 10:53 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev ges förutsättningar att utveckla sin förmågor.
Grundskola 3 – 6 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på kurdiska och motsatser. Årstider, frukter, grönsaker och natur. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter.läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning.vi ska berätta i grupp och lyssna på andra, reflektera över högtider och traditioner.

Innehåll

syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig,
forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord med en till 2-3 ljudning,
läsa enkla ord,  bygga på till enkla meningar, skriva små texter,
beskriv en bild med enkla meninga

 • Berätta om sin vardag, egna intressen och en händelsedelta i en diskussion i ett känt ämne, t.ex. kropp hälsa, mat och sport
 • Bekanta sig med bokstäver/tecken och kunna ljuda ihop bokstavskombinationer, hela ord och att kunna förstå meningarnas innehåll i texter
 • Lära sig skriva bokstäver/tecken, ord och meningar.
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.
 • Att känna till traditioner, högtider, lekar och musik från språkområdet.

Arbetssätt:

 • Att skriva enkla meningar om sin familj, intressen eller en händelse
 • Att skriva och även att känna igen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meningar.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas
 • Att lyssna och förstå t.ex.när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse.

 

 Materiel

lärobok, övningsbok, autentiskt material i form av tidningar, film, 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att .

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du har läst,
 • läsa olika ålderanpassade typer av texter,
 • skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  enkla grammatiska regler.

Uppgifter

 • Årstider,frukter och grönsaker

 • Våren

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: