Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken i vardagen VT-18

Skapad 2018-03-04 15:37 i Tångaskolan Falkenberg
Tekniken i vardagen. Vad är teknik? Undersökning av tekniska lösningar Konstruktion och tillverkning av sprattelgubbe
Grundskola 5 Bild Teknik
Vad är teknik? I det här arbetsområdet kommer du att få en förståelse för att teknik är allt människor skapar för att underlätta för oss i vardagen och att teknik finns överallt omkring oss. Du kommer att få undersöka hur några tekniska föremål fungerar. Du kommer också att stegvis få träna på hur man kan genomföra en enkel teknisk konstruktion samt hur man gör en skiss.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få

 • utveckla förmågan att förklara hur enkla tekniska lösningar fungerar
 • utveckla förmågan att genomföra ett enkelt teknikutvecklings - och konstruktionsarbete
 • utveckla förmågan att driva ditt arbete framåt
 • utveckla din förmåga att dokumentera ditt arbete

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma

 • hur du förklarar hur tekniska lösningar fungerar och hur olika delar i dessa samverkar
 • hur du genomför ditt arbete med sprattelgubben, hur du prövar och omprövar olika lösningsalternativ
 • hur självständigt du driver ditt arbete, med din sprattelgubbe, framåt
 • hur du dokumenterar ditt arbete med skisser, ritningar, modeller och texter

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få

 • tillsammans med några klasskamrater få  undersöka en teknisk lösning (vardaglig produkt)
 • skissa, rita, konstruera och tillverka en sprattelgubbe
 • skriva egen utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: