Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, årskurs 4, kapitel 6, "Taluppfattning, addition och subtraktion"

Skapad 2018-03-04 16:04 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att utveckla kunskaper om att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000.

Innehåll

 

Förmågor

 

Problemlösningsförmåga:

- formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

- tolka och lösa uppgifter med stora tal på ett godtagbart sätt

- tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära genom att skriva en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 3 580 + 2 195 = 5 775

 

Begreppsförmåga:

- storleksordna stora tal

- placera stora tal på tallinjen

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

- kapitlets begrepp

- positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, till exempel att tvåan i 12 304 betyder tvåtusen och att nollan betyder att det är noll tiotal

 

Metodförmåga:

- använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med stora tal

- välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer

- använda miniräknare för att utföra beräkningar med stora tal

 

Kommunikations - och resonemangsförmåga:

- beskriva / redovisa kunskaper om positionssystemet

- redovisa lösningar på additions och subtraktionsuppgifter med ord och matematiska symboler

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och skriftliga räknemetoder

 

 

Hur det centrala innehållet ska behandlas

 

-genomgångar

- diskussioner i helklass och i mindre grupper

- arbete i Koll på matematik

- aktiviteter

 

 

Så får eleverna visa sina kunskaper

 

- det dagliga arbetet på lektionerna

- muntliga diskussioner och resonemang

- Mattekollen 1 och 2

- test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: