Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati & diktatur och hur Sverige styrs

Skapad 2018-03-04 17:00 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Nu ska vi börja med politiska system, demokratier, diktaturer och hur Sverige styrs. I ett demokratiskt system är det viktigt att folket vet hur landet styrs, och har möjligheter att påverka. Men hur går det till och hur gör man? Och vad gör egentligen våra folkvalda politiker? I detta arbetsområde kommer du att få insikt i och förståelse för det svenska parlamentariska systemet. Du kommer bli medveten om olika vägar som individer och grupper kan ta för att påverka beslut. Du kommer få förståelse om politiska val och partier i Sverige samt om riksdagens och regeringens olika uppdrag. Du kommer även att arbeta med och få djupare förståelse i politiska ideologier som har sin ursprung i olika tidsepoker. Genom att sätta demokrati i kontrast till olika former av diktatur kan du få förståelse för demokratiska principer och politiska partier och ideologier.

Innehåll

Innehåll och upplägg:

Inom området Demokrat & diktatur och så styrs Sverige kommer vi arbeta med följande:

- Vad är politik?

- Att påverka samhället

- Demokrati och diktatur

- Politiska ideologier

- De svenska partierna

- Så styrs Sverige: grundlagar, valsystemet, riksdag och regering.

- Samhällets ekonomi

Vi kommer att ha genomgångar, se film, ha diskussioner/debatter, olika mindre uppgifter både i grupp och enskilt, samt prov. Det är viktigt med muntligt deltagande i momentet

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma era kunskaper inom arbetsområdet, samt er förmåga att förstå och förklara begrepp, se samband, resonera och föra fram åsikter

Bedömningen kommer att ske löpande genom ert aktiva deltagande under lektionstid och vid diskussioner/debatter, er insats både muntligt och skriftligt vid mindre uppgifter, samt ett större prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Använda begrepp
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Mänskliga rättigheter
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Demokrati och samhällsstrukturer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: