Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad vt-18

Skapad 2018-03-04 18:41 i Ytterbyskolan Kungälv
Sex och samlevnad - Du kommer att få lära dig om olika biologiska begrepp och hur kroppen fungerar. Även få kunskaper om sexualitet och samlevnad och om sambandet mellan livsstil och hälsa samt möjlighet att lyfta fram och våga prata om de tankar, funderingar och frågor kring dessa ämnen.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Sex och samlevnad - Du kommer att få lära dig mer om hur kroppen fungerar, biologiska begrepp och vad som händer under pubertet. Även kunskaper om sexualitet och samlevnad och om sambandet mellan livsstil och hälsa samt möjlighet att lyfta fram och våga prata om de tankar, funderingar och frågor du har kring dessa ämnen.

Innehåll

Målen med undervisningen är att:

Vi skall öva följa förmågor:

 

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i NO, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

Efter arbetsområdet skall du

·       Redogöra för vad som händer i kroppen i tonåren

·       Känna till könsorganens olika delar och hur de fungerar

·       Känna till vad ett sexuellt samliv innebär och att det finns olika sätt att se på sexualitet

·       Känna till och kunna diskutera kring identitet, könsnormer mm

·       Känna till vad befruktning innebär och hur det fungerar

·       Känna till olika preventivmetoder

·       Känna till sexuellt överförbar smitta och hur man skyddar sig mot dem

·       Kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och kunna visa respekt för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer

 

·       respekterar andra människors egenvärde,

·       att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,

 

·       Att använda din naturvetenskapliga kunskap som argument för ståndpunkter i frågor om hälsa och samlevnad.

mm

Vi kommer att ha diskussioner, undersökningar, jobba i grupper med frågor och olika kampanjer, begreppsprov, ordkunskap, skriva insändare

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex och samlevnad

E
C
A
Begrepp
No
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss använd¬ning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlig¬het och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam¬manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och rele¬vans
Anpassa text
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskus¬sionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Laboration
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Lab utvärdera
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: