Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska planering v.8-13

Skapad 2018-03-04 18:57 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Att uppmärksamma vikten av att ha respekt för miljön och den hållbara utvecklingen

Innehåll

Planering år 8B  Enviroment vecka  8-13

 

Lektion 1

Se filmen ”Global warming101” på Youtube 4 min.

Prata om innehållet tillsammans.

 

Läs text tillsammans i boken sid 78-79. Läs högt ( frivilliga läser) och  översätt muntligt i par.

 Gör övning 5 sid 78 och övning 8 sid 80. 

Gå igenom tillsammans.

Läxa till tors v. 9. Glosorna till kapitlet.  Kunna översätta och läsa texten muntligt.

 

 

Lektion 2    

Att prata kort i par på engelska om vad texten o filmen ni såg sist handlade om. 

Läs  texten sid 78-79 TB på god engelska.

 

 Förklara ner vad följande begrepp/frågor på engelska men hjälp av boken. Skriv ner!

Global warming

Fossil fuels

Why are fossil fuels a problem?

Deforestation

Why is the fact that a lot of people eat meat a problem?

Write down 5 things from the list of effects of global warming.

 

Gör övning 3 sid 77. , de ord ni inte kan ska de slå upp och skriva ner. Gå igenom i slutet av lektionen.

Gör övning 7 sid 80.  Workbook, ni får kopior av mig.

 

 

Lektion 3

v. 9 Förhör glosorna som var läxa.  Jag säger dem på svenska och ni  skriver dem på engelska. Rätta varandras i par och tillsammans hitta på bra meningar till 8 ord. Meningarna ska ha med miljön att göra. Lämna in till mig.

 

Nu ska ni förbereda läxan till nästa vecka torsdag.  Ni ska kunna återberätta och förklara begreppen ni skrev ner förra lektionen.  Ni ska kunna skriva ner det som en liten uppsats. Detta görs på lektionen.

 

 

 

Lektion 4

Prata om vad du kan göra för att hjälpa till att ”rädda världen”/göra världen bättre. Först två och två sen i helklass.  Vad gör du/din familj idag?

Läs texten sid 80. Prata om innehållet. Vilka åtgärder ger mest effekt tror du? 

 

Prata om ordspråket. Stämmer det?

Listening exercise: Sorry.   Leta upp  Prince N. på Youtube. Låten heter Sorry

Prata om vad det är för värld han beskriver.  skriv ner lite komihåg när ni  lyssnar. 

Han har också ett ordspråk. Vilket? 

”An error is not a mistake until you refuse to correct it”  Vad tycker ni om det?

 

Lektion 5 (v.11)

Ni ska berätta skriftligt vad ni lärt er om nedan: Ingen hjälp. Tänk på språket o formuleringarna. 

Global warming

Fossil fuels

Why are fossil fuels a problem?

Deforestation

Why is the fact that a lot of people eat meat a problem?

Write down 5 things from the list of effects of global warming.

Enklare: Skriv ner en enkel mening om vad varje sak innebär och lär in. 

När ni börjar bli klara kan ni  arbeta med de övningar de inte ännu hunnit i övningsboken eller träna på de glosor som är läxa till vecka 8. Lämnas in i unikum! Övningarna får ni av mig eller läggs i Unikum.

 

Det är följande glosor: Kommer från texter o övningar

Pollute

Pollution

Appliance

Regular

Charger

unplug

Coach

Grain

Tapwater

Recycle

Starvation

garbage

fertilizer

game

enviroment

endangered

 

Try to explain the words below mean:

eco-friendly/ fair-trade/ organic/ bio-degradable

 

 

Lektion 6 ( v. 12)

Läs texten om Save the rainforrest. Sid: 82-83

Ni ska kunna redogöra för följande:  Kopiera frågor till ett annat dokument för här står svaren alt.  Skriv på tavlan. 

Where can you find rainforrests today?Along the equator in Africa, Asia,South America, Central America and many of the Pacific Islands.

How much rain falls every year in the rainforrest? Between 1750 and 2000 mm (halland about 600 mm per year. Most rain falls in Hawaii and in a part of northeastern India,where they get about  11000-12000 mm per year.

What is the temperature? Between 22-32 Degrees Celcius

How are the rainforrests good for the planet? Cool down the earth. They keep the temperature of the planet at a proper level. Without rainforrests there are not enough trees to absorb the carbon dioxide and the temperature rises.

 

How much rainforrest were cut down between 2000-2005?  27 million hectares

 

 

 

 

 

… Intressant fakta! 

Although rainforests cover less than 6 percent of Earth’s surface, they contain approximately 50 percent of the world’s plant and animal species. At the current rate of deforestation, it is estimated that roughly 135 different species of plants, animals and insects go extinct each day. This equates to a total loss of approximately 50,000 species every year. If the current trends in deforestation continue, many experts believe that the rainforests will vanish in less than 40 years.

 

Therefore rainforest protection and restoration are critical to slowing climate change. By one estimate, published in 2015 in the scientific journal Nature, rainforests could meet half the 2050 target for reducing carbon emissions.

A study in 2015- 5 billion trees are cut down every year . billion betyder miljard!

 

How can the rain forests be saved?

 

 

 

Lektion 7

Förhör glosorna och begrepp från förra veckan. Säg på svenska och eleverna ska översätta, ni ska rätta och lämna in pappren till mig.

 

Do the grammar exercises bisats1-2-3 , kap. "Save the rainforests", Section 3, the environment på webbovningar.nok.se.

 

Läxa: uppsatts med tema If I were a president what would I do to save the rainforest ( inmämning v13

Use at least 10 of the words from  the text "Save the rainforests "pages 82-83, Wings 8.

 

- Sho an exempel of what can you do to help to save the rainforests in FB and Greenpeace.

 

 Prata om bilderna.  

 

 

 

The 20 countries that eat the least meat

Bangladesh - 4kg of meat per person per year

India - 4.4kg

Burundi - 5.2kg

Sri Lanka - 6.3kg

Rwanda - 6.5kg

Sierra Leone - 7.3kg

Eritrea - 7.7kg

Mozambique - 7.8kg

Gambia - 8.1kg

Malawi - 8.3kg

Ethiopia - 8.5kg

Guinea - 8.6kg

Nigeria - 8.8kg

Tanzania - 9.6kg

Nepal - 9.9kg

Liberia - 10.4kg

Uganda - 11kg

Indonesia - 11.6kg

Togo - 11.7kg

Solomon Islands - 11.9kg

An average UK resident eats 84.2kg of meat each year, putting it 30th on the list, but it will come as no surprise to discover that the biggest guzzlers of animal flesh are our American cousins. A single US resident consumes, on average, 120.2 kilos - 30 times more than those from Bangladesh.  

 

Läxa till nästa vecka är att kunna förklara följande. Du kommer skriva en kort sammanfattande uppsats och förklara på lektionen.

What does being a vegetarian have to do with the enviroment? 

What is a lacto-uovo vegetarians?

What is a vegan?

What is a flexitarian?

 

 

 

Lektion8

https://www.youtube.com/watch?v=1qT-rOXB6NI länk film om plast i haven, varför recycling är viktigt. 

 

 bild på var The great Garbage patch är

Recycling sid 88-89. Läs texten och svara på följande frågor:

Why is it important to recycle?

What does it mean to be recyclable?

How much of our trash is paper?

If you use recycled paper instead, how much water and pollutants can you save?

How much can you save by recycling one aluminum can?

Why are not more things recycled?

What have they done in Japan and Germany to make people recycle?

How much is recycled in the USA?

In Sweden?

 

As disappointing as it is, in regards to recycling, the United States does not make the cut. At just a 34 percent success rate, the U.S. sends only 1/3 of its waste into the recycling pool—which is well below many other countries worldwide.  

That stat got us thinking: What are the top recycling countries in the world? And, what traits do those successful recycling locations possess?

Austria sits with the highest recycling rate out of any country in the world: 63 percent of all waste is diverted from landfills. As recycling programs have evolved, Austria’s overall performance in terms of municipal solid waste recycling has been stable and at a very high level for the past decade, according to the European Environment Agency (EEA). 2017

 

 

 

Lektion9 

  1. Lämna in din uppsats " If I were ...."

 

 

Uppgifter

  • If I were a president

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: