Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rening av vatten och luft

Skapad 2018-03-04 19:31 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vattnets kretslopp och luften. Hur påverkar vi människor dessa två?

Innehåll

Vattnets kretslopp och vad det utsätts för under denna samt kranvattnets väg från reningsverk och ut i samhället. Vattenverk och reningsverks funktioner i kretsloppet.

Vad luft är och dess funktion samt människans påverkan på vatten och luft.

Begrepp: Avdunstning, kondens, saltvatten, sötvatten, grundvatten, kretslopp, reningsverk, vattentorn, vattentäkt, atmosfär och växthusgas

Konkretisering av mål

I slutet av arbetsområdet kommer du att veta mer om:

Vattnets kretslopp samt vad det kan utsättas för under tiden och kunna berätta varifrån kranvattnet kommer.

Vad luft är och hur människan kan påverka vatten och luft.

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans att repetera vattenmolekylen dess kemiska formel samt vattnets olika former (från åk 3). Vi ser tillsammans på olika filmer om vattnets kretslopp och vattnets väg via rening i natur och reningsverk.

Vi kommer att jobba praktiskt genom att tillsammans tillverka ”vattnets kretslopp”. Vi lyssnar på och övar in sången ”Vattenkanonen”. Den 13/3-18 kommer vi att åka på studiebesök till reningsverket Hammargård i Kungsbacka.

Vi arbetar med området luft direkt efter vatten. Vi för egna anteckningar i no-skrivboken och arbetar med olika arbetsblad. Relevanta filmer kommer att ligga till grund för gemensamma diskussioner och reflekterar. Diskussioner kommer att ske i både stor och liten grupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig efter hur aktivt du deltar under lektionerna i olika diskussioner, grupp- och eget arbete. Avslutningsvis kommer du att få en test som grundar sig bl.a.  på dina anteckningar i no-skrivboken.

Dokumentation

Du kommer att få dokumentera genom att fotografera, rita och skriva i din egen no-skrivbok under arbetets gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: