Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling NO-Te

Skapad 2018-03-05 07:29 i Strömsskolan Lilla Edet
Hållbar utveckling Vad handlar hållbar utveckling om och hur påverkar det oss. I de kommande lektionerna kommer du att fördjupa dig i hållbar utveckling och vad det innebär för oss människor, djur och natur. Du kommer att diskutera, söka information, göra grupparbete och framföra åsikter och argument på olika sätt.
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi Fysik Teknik
Skriv en text som visar vad planeringen handlar om i stora drag, gärna så att eleverna blir intresserade och nyfikna. Om möjligt väljer du en ingressbild som visar vad det handlar om. Välj vilket ämne planeringen handlar om.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska använda kunskaper i ämnena fysik, kemi, biologi och teknik för att:

- utveckla din förmåga att granska, kommunicera och ta ställning samt värdera olika konsekvenser av de val som vi gör

Kunskapskraven för detta arbetsområde är:

Se längre ner vilka kunskapskrav som är kopplade till arbetsområdet.

 Det jag/vi vill att du ska kunna är:

- Ge exempel på olika materials för- och nackdelar

- Berätta om olika tekniska, system och föremål samt granska dem ur hållbarhetsperspektivet

- Aktivt delta i samtal

- Förklara och ge exempel på fossila bränslen och alternativa energiproduktioner, ta ställning, motivera och arbeta tillsammans

- Egna reflektioner över egen konsumtion

 

Utifrån det centrala innehållet kommer vi att utgå från:

Se längre ner vilka delar i det centrala innehållet som är kopplade till arbetsområdet.

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

- grupparbete, faktatexter, film, Clio, 4-hörnövning, Internet, 

Bedömningen av dina förmågor och kunskaper kommer att utgå från:

# det du skriver och lämnar in kommer utifrån innehåll och fakta

# hur du använder fakta från olika källor i tal och skrift

# din motivering till val av källa och ett källkritiskt tänkande i tal och skrift

# din användning av ord och begrepp i tal och skrift

# hur du besvarar frågeställningar i tal och skrift

# hur du planerar och genomför olika moment

# hur du skapar egna frågeställningar

Formativ bedömning

Att under lektionstid ge dig återkoppling och förslag på olika resonemang, metoder och arbetssätt

som hjälper dig att komma vidare i ditt lärande

Summativ bedömning

Att bedöma vad du lärt dig på olika sätt. Det kan ske genom olika metoder som muntliga

frågeställningar som skriftliga prov eller diagnoser utifrån ämnesområdet

Kunskaps progression

Dina olika förmågor och kunskaper bedöms och förs in i en matris som visar din kunskaps-progression.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: