Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid kap 6, Matteborgen

Skapad 2018-03-05 08:10 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tid och temperatur
Grundskola 4 Matematik
I de här kapitlen arbetar du med Tid, temperatur och addition och subtraktion.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Konkretisering av syfte

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • leta reda på uppgifter i almanackan
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • beräkna tid - tidsskillnad.
 • läsa av termometern
 •  

 

Arbetssätt 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och lyssnar samt diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. 
Efter kapitel 8 har vi en provräkning där även kapitel 6 och 7 är med.

Bedömning / Dokumentation

Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid kap 6 MatteBorgen 4B

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analog klocka
Du kan med hjälp avläsa den analoga klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan avläsa den analoga klockan och skriva klockslag med siffror.
Du är säker på att avläsa den analoga klockan och skriva klockslag med siffror.
Digital klocka
Du kan med hjälp avläsa den digitala klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan avläsa den digitala klockan och skriva klockslag med siffror.
Du är säker på att avläsa den digitala klockan och skriva klockslag med siffror.
Beräkna tid - tidsskillnad
Du börjar kunna göra uträkningar med tid - tidsskillnad.
Du kan göra uträkningar med tid - tidsskillnad.
Du kan med säkerhet göra uträkningar med tid - tidsskillnad.
Tid - almanackan
Du börjar kunna använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan med säkerhet använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Läsa av och tillverka - almanackan
Du börjar kunna läsa av och skriva datum kring almanackan.
Du kan läsa av och skriva datum kring almanackan.
Du kan med säkerhet läsa av och skriva datum kring almanackan.
Almanackan
Du kan med hjälp leta reda på uppgifter i almanackan.
Du kan leta reda på uppgifter i almanackan.
Du kan med säkerhet leta reda på uppgifter i almanackan.
Termometern
Du kan med hjälp läsa av manuella termometrar.
Du kan läsa av manuella termometrar.
Du kan med säkerhet läsa av manuella termometrar.
Uträkningar temperatur
Du börjar kunna göra uträkningar med temperaturskillnader.
Du kan göra uträkningar med temperaturskillnader.
Du kan med säkerhet göra uträkningar med temperaturskillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: