Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och Medeltiden åk 4

Skapad 2018-03-05 08:55 i Nybbleskolan Flen
Ett arbete kring Vikingatiden och Medeltiden
Grundskola 4 Historia

Vi kommer att arbeta med tidsperioden Vikingatiden och Medeltiden. Vad har vikingatiden betytt för dagens människor? Vad har Medeltiden betytt för dagens människor? Har vi några kvarlevor eller traditioner från dessa tider? Hur levde folket då jämfört med idag?

Innehåll

Mål

Att eleverna får lära sig om de tidsperioderna som kallas Vikingatiden och Medeltiden. Hur samhället såg ut, hur män, kvinnor och barn levde sina liv.

Arbetssätt

Läsa om vikingatiden och Medeltiden i Puls Historia

Se filmer 

Klassrumsdiskussioner

Arbeta med frågor kring områdena.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningar kommer att ske fortlöpande under arbetet.

Eleverna redovisar sina kunskaper kontinuerligt muntligt och skriftligt, enskilt och i grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden och Medeltiden bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden och Medeltiden och visar det genom att hen resonerar på ett enkelt sätt kring samhällsförändringar och hur man levde på denna tiden.
Eleven har goda kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden och Medeltiden och visar det genom att hen resonerar på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt kring samhällsförändringar och hur man levde på denna tiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden och Medeltiden och visar det genom att hen resonerar på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt kring samhällsförändringar och hur man levde på denna tiden.
Historiens påverkan på vår tid.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Kunna använda historiska begrepp när du analyserar och resonerar
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven använda historiska begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: