Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, friktion och jämvikt

Skapad 2018-03-05 09:32 i Musiklådan Grundskolor
Ett arbetsområde i NO/fysik där fokus ligger på begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Vi undersöker och experimenterar och dokumenterar m hj a laborationsrapporter. Dessa skriver vi i ett delat dokument i gafe.
Grundskola 3 Fysik Svenska
Varför kan man åka nerför en rutschkana? Kan man själv påverka hur fort det går? Vad faller fortast till marken, en liten eller stor sten? Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om tyngdkraft, jämvikt och friktion. I det här arbetet kommer du att få arbeta med tankekompis vid många tillfällen. Under några lektioner är vi mycket utomhus och experimenterar. Vi passar på att ha våra brainbreaks utomhus.

Innehåll

Mål

Du ska kunna

 • berätta och beskriva på ett enkelt sätt vad tyngdkraft, friktion och jämvikt är.
 • samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • utföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
 • dokumentera undersökningar.

 

Arbetssätt

Du ska få

 • titta på faktafilmen Gnomens guide till fysiken, tyngdkraft
 • lära dig vad begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt innebär och betyder genom olika praktiska övningar, läsa texter (t ex ur Min bok om NO) , se filmer och diskutera.
 • genomföra undersökningar ute och inne
 • lära dig hur strukturen för en laborationsrapport ser ut och träna på att dokumentera undersökningarna.
 • använda Dino från Skolverket
 • komma med egna förslag på undersökningar
 • chans att planera ett eget experiment, t ex efter att ha läst på Experimentskafferiet 

Centrala ord

Tyngdkraft, dragningskraft, gravitation, fritt fall, tung, tyngd, massa, falla/dras, kraft, motkraft, naturlag

Balans, jämvikt, balanspunkt, tyngdpunkt, väger, tyngre/lättare , avstånd, hävstång, vridpunkt                                                                              

Friktion, gnida, motstånd, ojämnhet, yta, rörelseenergi, omvandlas, värmeenergi, glida, hasa, rutscha, bromsa

Bedömning

 du kommer att bli bedömd utifrån

 • din förmåga att samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • din förmåga utföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
 • din förmåga att dokumentera undersökningar.
 • din förmåga att bidra till en gemensam faktatext

Bedömningen sker successivt under arbetets gång. Muntlig diagnos i liten grupp i slutet av arbetet. Dessutom besöker vi en stimulerande lekplats där du får chans att visa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3

Matriser

Fy Sv
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Begreppet tyngdkraft
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet tyngdkraft. Du kan diskutera och ge exempel på när vi märker av tyngdkraften.
Begreppet friktion
Du känner till begreppet friktion och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet friktion och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet friktion. Du kan diskutera och ge exempel på när friktionen är hög och låg.
Begreppen jämvikt och balans
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara dem med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara vad de betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppen jämvikt och balans. Du kan diskutera kring vad som krävs för att få jämvikt och balans.
Undersökningar
Du utför undersökningar, ställer hypoteser och dokumenterar i samarbete med andra.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du får hjälp av en vuxen eller en kamrat för att ställa hypoteser, diskutera resultat och dokumentera.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du kan ställa egna hypoteser samt diskutera med en kamrat om resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: