Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religiösa rörelser

Skapad 2018-03-05 11:37 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Religionskunskap
Det finns människor runt om i världen som tror på olika typer av religioner och utövar tolkningar som ibland skiljer sig från världsreligionerna och det traditionella sättet att se på religion. I detta arbetsområde får du lära sig om nya religiösa rörelser, privatreligiositet, sekter och folkreligioner.

Innehåll

Nya religiösa rörelser

Det finns människor runt om i världen som tror på olika typer av religioner och utövar tolkningar som ibland skiljer sig från världsreligionerna och det traditionella sättet att se på religion. I detta arbetsområde får du lära sig om nya religiösa rörelser, privatreligiositet, sekter och folkreligioner.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Förstå hur religionen påverkar förhållanden och skeenden i samhället samt lära sig söka och samla information och värdera källors relevans och trovärdighet.

- Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

- Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Undervisningens innehåll

Religion 7a, VT18

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

v.11

Vad är religion?

S.4-13

Fortsättning Vad är religion? S.4-13

Vad är folkreligioner?

S.84-86

v.12

Nya religiösa rörelser

S.188-190

Privatreligiositet föreläsning -

https://prezi.com/og1zfr-ejila/copy-of-privatreligiositet/

 

Sekter föreläsning -

https://prezi.com/ak9iphe7i9pm/sekt er/

intro för eget arbete med religiösa rörelser

v.13

Påsklov

Påsklov

Påsklov

v.14

Påsklov

studiedag

Eget arbete med affisch

v.15

Eget arbete med affisch

Eget arbete med affisch

Affisch klar

v.16

Redovisning affisch

Klassbyte

 

 

 

 

Religion 7b vt 18

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

v.16

 

Vad är religion?

S.4-13

Fortsättning Vad är religion?

S.4-13

 

Vad är folkreligioner?

S.84-86

 

v.17

Nya religiösa rörelser

S.188-190

 

Genomgång källor

Sekter föreläsning -

https://prezi.com/ak9iphe7i9pm/sekt er/

Privatreligiositet föreläsning -

https://prezi.com/og1zfr-ejila/copy-of-privatreligiositet/

intro för eget arbete med religiösa rörelser

v.18

Valborg

Första maj

Eget arbete med affisch

v.19

Eget arbete med affisch

Eget arbete med affisch

Eget arbete med affisch

v.20

Affisch klar

 Redovisning affisch

Klassbyte

 

 

 

 

 

Detta kommer bedömas

Du kommer bedömas utifrån:

- Hur aktiv du är på lektionerna, hur du bidrar i diskussioner och svarar på frågor.

- Ditt arbete med affischen kommer bedömas utifrån kriterierna på matrisen

Matrisen - vad behöver du kunna?

Likheter och skillnader - Du ska kunna se likheter och skillnader mellan din religiösa rörelse och en traditionell religion (vad är lika och vad är olika inom de två sätten att se på religion?)

Samband med samhälleliga förhållanden - Hur påverkar den religiösa rörelsen personens vardag och liv? Hur är det att leva inom den religiösa rörelsen i ett modernt samhälle (problem, svårigheter, möjligheter)?

Information och källor - Hur väl använder du källor? är källorna du har använt i ditt arbete relevanta? (trovärdiga, uppdaterade, pålitliga). Du ska enligt instruktionen använda dig av minst 2 st oberoende källor. Du ska källhänvisa, och beskriva var du tagit din information ifrån. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion 7-9 unikum

E
C
A
2
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
6
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: