Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Propaganda och makt, åk 7-9, vt-18

Skapad 2018-03-05 11:49 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 7 – 9 Bild
En bild säger mer än 1000 ord! I det här arbetet undersöker vi hur bilder påverkar oss och hur vi kan påverka genom att göra egna bilder. Vi utgår ifrån materialet "Konsten att övertyga" från Statens medieråd. Hur kan vi själva ta makten och föra ut budskap? Vilka symboler, färger och former ska en använda sig för att uppnå ett visst syfte?Bilden och konsten kan provocera och ta upp områden på ett sätt som är svårt med bara ord och text.

Innehåll

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 

 

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

 

 

 • Bl 7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

 

Undervisning/Metoder

Välj en av följande tre uppgifter:

 UPPGIFT 1

  • Du tar själv makten och gör en propagandafilm om något som är viktigt för dig.
  • Gör en storyboard med manus. Använd teknikerna och tricksen för propaganda.
  • Sök inspelningsplatser.
  • Sök fria bilder eller gör egna.
  • Filma med Ipads
  • Redigera i Imovie
  • Dokumentera arbetet under tiden du jobbar. Reflektera över din egen insats. Skriv, fotografera eller filma, det  är värdefullt att ha inför presentationen och utvärderingen.
  • Du ska kunna tala om för mig och klassen hur ni tänkte när ni filmade och på vilket sätt du har använt makten att påverka. 

 

 UPPGIFT 2

 

 • Du skapar en propagandaaffisch om ett ämne som du tycker är viktigt på riktigt.
 • Du söker inspiration genom att titta på gamla och nya propagandabilder.
 • Du väljer en för dig, lämplig teknik att göra affischen i.
 • Du gör en utvärdering och presentation av arbetet när du är klar.

UPPGIFT 3

 • Du skapar ett konstverk med ett budskap med syfte att propagera för en viktig fråga.
 • Du söker inspiration bland samtidskonstnärer.
 • Du väljer en lämplig teknik som motsvarar det uttryck di vill få fram i ditt konstverk.
 • Dokumentera arbetet under tiden du jobbar. Reflektera över din egen insats. Skriv, fotografera eller filma, det  är värdefullt att ha inför presentationen och utvärderingen.

 

BILDANALYSUPPGIFTER:

 • Du gör en analys av en propagandafilm.
 • Du gör en bildanalys.

 

Bedömning och redovisning

Bedömning sker fortlöpande, formativt under arbetets gång.

Skriftlig dokumentation och reflektion
Deltagande vid diskussioner
Praktiskt genomförande av uppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: